UKUBUKEKA
Amagama
Isithombe

Incwadi kaHezekeli yabikezela imininingwane eqondile ngokubhujiswa kweThire.

  • 26:7-11

    esikhathini esithile ngemva kuka-607 B.C.E,ubani owawubhubhisa umuzi waseThire?

  • 26:4, 12

    Ngo-332 B.C.E., ubani owasebenzisa inhlabathi namatshe omuzi owawubhidliziwe ukuze akhe indlela eya esiqhingini saseThire, naso wasibhubhisa

Isiphi isiprofetho esinemininingwane olangazelela ukusibona sigcwaliseka?