UNowa nomndeni wakhe balungiselela ukungena emkhunjini

INCWAJANA YOMHLANGANO WOKUPHILA NENKONZO Januwari 2020

Ongase Uxoxe Ngakho

Izingxoxo ezimayelana negama likaNkulunkulu, ubuntu bakhe nokuthi singaba kanjani abangane bakhe.

AMAGUGU ASEZWINI LIKANKULUNKULU

UJehova Udala Izinto Eziphilayo Emhlabeni

Yini uJehova ayenza usuku ngalunye lapho edala?

UKUPHILA NJENGAMAKRISTU

Ungakwazi Yini Ukukuchaza Lokho Okukholelwayo?

Iziphi izinto ezimbili okumelwe sizenze ngaphambi kokuba sichazele umuntu ukuthi kungani sikholelwa ukuthi izinto zadalwa?

AMAGUGU ASEZWINI LIKANKULUNKULU

Umonakalo Obangelwe Amanga Okuqala

USathane, uyise wamanga uyaqhubeka ekhohlisa abantu.

UKUPHILA NJENGAMAKRISTU

Indlela Ongaziqalisa Ngayo Izingxoxo Usebenzisa Ipheshana

Ungawasebenzisa kanjani amapheshana ukuze uqalise izingxoxo ensimini?

AMAGUGU ASEZWINI LIKANKULUNKULU

“Wenza Kanjalo Nje”

Yini esingayifunda endleleni uNowa alalela ngayo, okholweni lwakhe nasekusebenzeni kwakhe kanzima?

AMAGUGU ASEZWINI LIKANKULUNKULU

“Umhlaba Wonke Waqhubeka Unolimi Olulodwa”

Yini eyabangela ukuba umhlaba wonke ube nezilimi ezingafani? UNkulunkulu uzihlanganisa kanjani izinceku zakhe ezivela kuzo zonke izizwe nezilimi?

UKUPHILA NJENGAMAKRISTU

Yiba Isisebenzi Esinekhono

Amathuluzi aseBhokisini Lethu Lamathuluzi Okufundisa enziwe ngendlela yokuba asisize. Uyakwazi yini ukuwasebenzisa?