Njengomuntu ophanayo ezivakashini zakhe, uJehova usipha inala yokudla okungokomoya.

‘UJehova wamabutho uyokwenzela zonke izizwe idili’

25:6

  • Ngezikhathi zeBhayibheli, lapho abantu bedla ndawonye kwakubonisa ukuthi banokuthula futhi bangabangane

“Lezidlo ezinamafutha akahle, ezigcwele umnkantsha, lewayini eligcinwe enhleseni, elihluziwe”

  • Izidlo ezinamafutha akahle newayini eligcinwe enhleseni elihluziwe kufanekisela ukudla okungokomoya kwekhethelo uJehova asilungiselela kona