Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Izintshumayelo Ezisikiselwe

Izintshumayelo Ezisikiselwe

INQABAYOKULINDA

Umbuzo: Ucabanga ukuthi izwe belingaba yindawo engcono yini ukube wonke umuntu ubephila ngalesi simiso?

UmBhalo: Heb 13:18

Okuzohanjiswa: IBhayibheli lisikhuthaza ukuba sithembeke kuzo zonke izinto. Ngakho ukwethembeka kuthinta zonke izici zokuphila kwethu. Yilokho le Nqabayokulinda ekhuluma ngakho.

INQABAYOKULINDA (ikhasi elingemuva)

Umbuzo: Ngingathanda ukuzwa umbono wakho ngalo mbuzo. [Funda umbuzo wokuqala.] Abanye abantu bakholelwa ukuthi siyaqhubeka siphila sikwesinye isimo, kanti abanye bakholelwa ukuthi lapho sifa konke kuyaphela. Yini oyikholelwayo?

UmBhalo: UmSh 9:5

Okuzohanjiswa: Lesi sihloko sichaza okwengeziwe ngalokho okushiwo yiBhayibheli ngale ndaba. Ungathanda ukusifunda? Singabuye sixoxe ngakho ngesinye isikhathi.

IZINDABA EZINHLE EZIVELA KUNKULUNKULU!

Okuzohanjiswa: Ngilapha ukuze ngikutshele ngesifundo seBhayibheli samahhala. Le ncwajana ikubonisa ukuthi ungazithola kuphi eBhayibhelini lakho izimpendulo zemibuzo ebalulekile.

Umbuzo: Wake walifunda yini iBhayibheli? Ake ngikubonise ukuthi izifundo zilula kanjani ezikule ncwajana. [Cabangela umbuzo 1 esifundweni 2.]

UmBhalo: IsAm 4:11

ZAKHELE EYAKHO INTSHUMAYELO

Landela indlela okuhlelwe ngayo izibonelo ezinikeziwe ukuze uzakhele eyakho intshumayelo yasensimini.