Ithemba linjengehange. (Heb 6:19) Lisisiza sikwazi ukugwema ukuphukelwa umkhumbi ongokomoya lapho sibhekene nezivunguvungu zasolwandle. (1Thim 1:18, 19) Izivunguvungu zasolwandle zingahlanganisa ukudumazeka, ukulahlekelwa impahla, ukugula okuqhubekayo, ukufelwa othandekayo nanoma yini esongela ubuqotho bethu.

Ukholo nethemba kusenza siwubone ngokucacile umvuzo othenjisiwe. (2Ko 4:16-18; Heb 11:13, 26, 27) Ngakho, kungakhathaliseki ukuthi sinethemba lokuphila ezulwini noma emhlabeni, kumelwe siliqinise njalo ngokuzindla ngezithembiso eziseZwini likaNkulunkulu. Kuyothi lapho sizizwa silusizi ngenxa yovivinyo, kube lula ukuqhubeka sijabule.—1Pet 1:6, 7.

BUKA I-VIDEO ETHI JABULANI ETHEMBENI, BESE UPHENDULA IMIBUZO ELANDELAYO:

  • Kungani uMose eyisibonelo esihle sokulingiswa?

  • Izinhloko zemindeni zinamuphi umthwalo?

  • Yiziphi izihloko eningaxoxa ngazo ngezikhathi zokuKhulekela Komkhaya?

  • Ithemba lingakusiza kanjani ubhekane novivinyo ngokuqiniseka?

  • Yini oyilindele ngokulangazela?