UJesu wasebenzisa imifanekiso elula ukuze afundise izifundo ezibalulekile ngoNkulunkulu. Nokho, abantu abathobekile kuphela abafisa ukuqonda nokusebenzisa izifundo azifundisa. (Math 13:10-15) Emfanekisweni ngamunye woMbuso, phendula imibuzo elandelayo: Ngingazuza kanjani kulo mfanekiso? Kufanele ikushintshe kanjani ukuphila kwami?

UMBUSO WAMAZULU . . .