5:38-42

  • Ubuhlungu esibuzwayo lapho sifelwa umuntu esimthandayo abusho ukuthi asikholelwa ovukweni (Gen 23:2)

  • Ukuzindla ngezindaba eziseBhayibhelini zovuko kuzosenza silukholelwe nakakhulu uvuko oluzayo

Ubani olangazelela ukumamukela lapho evuswa?

Ucabanga ukuthi kuyoba njani lapho niphinde nihlangana?