Sabela kahle ekubunjweni nguJehova

18:1-11

  • UJehova ubumba izimfanelo zethu ezingokomoya ngezeluleko noma ngeziyalo

  • Kudingeka sivume ukubunjwa futhi silalele

  • UJehova akalokothi asiphoqe ukuba senze esingakufuni

Umbumbi angase ashintshe umqondo enze okuhlukile ngesitsha

  • Ngenxa yokuthi uJehova usinike inkululeko yokuzikhethela, singakhetha ukukwamukela ukubunjwa nguye noma sikwenqabe

  • UJehova ushintsha indlela asebenzelana ngayo nabantu kuye ngendlela abasabela ngayo esiqondisweni sakhe

Ngidinga ukuba uJehova angibumbe ngaziphi izindlela?