UmShumayeli 6:1-12

  • Ukuba nezinto kodwa ungajabuli (1-6)

  • Jabulela lokho onakho manje (7-12)

6  Kukhona nenye inhlekelele engiyibonile phansi kwelanga futhi ivamile kubantu:  UNkulunkulu weqiniso unika umuntu ingcebo nodumo ukuze angasweli lutho alufisayo; nokho uNkulunkulu weqiniso akamenzi akwazi ukukujabulela, nakuba umuntu oyisihambi engase akujabulele. Lokhu kuyize nokuhlupheka okukhulu.  Uma umuntu engazala abantwana abayikhulu, aphile iminyaka eminingi aze aguge, kodwa angazijabuleli izinto zakhe ezinhle ngaphambi kokuba aye ethuneni,* mangisho ukuthi ingane ezalwe isishonile ingcono kakhulu kunaye. +  Ngoba ukuzalwa kwayo bekuyize, yafela ebumnyameni, negama layo limbozwe ubumnyama.  Ngisho noma ingakaze ilibone ilanga noma ingazanga lutho, isengcono kakhulu kunalowo muntu. +  Kunanzuzoni ukuphila iminyaka eyizinkulungwane ezimbili kodwa ungayitholi injabulo? Abayi yini endaweni efanayo bonke? +  Wonke umsebenzi onzima womuntu uwukuba agcwalise isisu sakhe; + kodwa akasuthi.  Unanzuzoni ohlakaniphile kunoyisiphukuphuku, + noma kuzuzisa ngani ukuthi umuntu ohluphekayo uyakwazi ukuziphilisa?  Kungcono ukujabulela izinto amehlo azibonayo kunokufisa izinto ongeke ube nazo. Nalokhu futhi kuyize, ukugijimisa umoya. 10  Noma yini ekhona isinalo kakade igama, futhi kuyaziwa ukuthi umuntu uyini; akakwazi ukuphikisana* nomuntu onamandla kunaye. 11  Lapho kunamazwi* amaningi, kukhona izinto eziningi eziyize, futhi zimzuzisa ngani umuntu? 12  Ubani owaziyo ukuthi yini engcono kakhulu ngomuntu ukuba ayenze phakathi nezinsuku ezimbalwa zokuphila kwakhe okuyize akuchitha njengethunzi? + Ngoba ubani ongatshela umuntu ukuthi yini ezokwenzeka phansi kwelanga lapho engasekho?

Imibhalo yaphansi

Noma, “ithuna lingakabi elakhe.”
Noma, “ukumela udaba lwakhe.”
Noma kungaba, “kunezinto.”