Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

UmShumayeli

Izahluko

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Okuphakathi

 • 1

  • Konke kuyize (1-11)

   • Umhlaba uhlala kuze kube phakade (4)

   • Imijikelezo engokwemvelo iyaqhubeka (5-7)

   • Ayikho into entsha phansi kwelanga (9)

  • Ukuhlakanipha komuntu kulinganiselwe (12-18)

   • Ukugijimisa umoya (14)

 • 2

  • Izinto ezazifunwa uSolomoni (1-11)

  • Ukubaluleka kokuhlakanipha komuntu (12-16)

  • Ukuba yize komsebenzi onzima (17-23)

  • Yidla, uphuze, ujabulele umsebenzi (24-26)

 • 3

  • Isikhathi esimisiwe sayo yonke into (1-8)

  • Ukujabulela ukuphila yisipho esivela kuNkulunkulu (9-15)

   • Ubuphakade busenhliziyweni yomuntu (11)

  • UNkulunkulu wahlulela bonke abantu ngobulungisa (16, 17)

  • Abantu nezilwane bayafa ekugcineni (18-22)

   • Konke kuyobuyela othulini (20)

 • 4

  • Ukufa kungcono kunokucindezelwa (1-3)

  • Umbono olinganiselayo ngomsebenzi (4-6)

  • Ukubaluleka komngane (7-12)

   • Ababili bangcono kunoyedwa (9)

  • Ukuphila kombusi kungaba yize (13-16)

 • 5

  • Yiba nokwesaba okufanele lapho usondela kuNkulunkulu (1-7)

  • Abaphansi babhekwe abasezikhundleni eziphakeme (8, 9)

  • Ukuba yize kwengcebo (10-20)

   • Abathanda imali abaneliseki (10)

   • Ubuthongo besisebenzi bumnandi (12)

 • 6

  • Ukuba nezinto kodwa ungajabuli (1-6)

  • Jabulela lokho onakho manje (7-12)

 • 7

  • Igama elihle nosuku lokufa (1-4)

  • Ukusola komuntu ohlakaniphile (5-7)

  • Singcono isiphetho kunesiqalo (8-10)

  • Inzuzo yokuhlakanipha (11, 12)

  • Izinsuku ezinhle nezimbi (13-15)

  • Kugweme ukweqisa (16-22)

  • Izinto ezibonwe umshumayeli (23-29)

 • 8

  • Ukubuswa umuntu onesono (1-17)

   • Lalela imiyalo yenkosi (2-4)

   • Ukubusa komuntu kuyalimaza (9)

   • Lapho isigwebo singakhishwanga ngokushesha (11)

   • Yidla, uphuze, ujabule (15)

 • 9

  • Bonke banesiphetho esifanayo (1-3)

  • Jabulela ukuphila yize kukhona ukufa (4-12)

   • Abafile abazi lutho (5)

   • Akukho msebenzi eThuneni (10)

   • Isikhathi nezenzakalo ezingalindelekile (11)

  • Ukuhlakanipha akwaziswa ngaso sonke isikhathi (13-18)

 • 10

  • Ubuwula obuncane buyakugqiba ukuhlakanipha (1)

  • Izingozi zokuntula ukuhlakanipha (2-11)

  • Umphumela odabukisayo wesiphukuphuku (12-15)

  • Ubuwula phakathi kwababusi (16-20)

   • Inyoni ingase ikuphinde okushilo (20)

 • 11

  • Lisebenzise kahle ithuba (1-8)

   • Phonsa isinkwa sakho emanzini (1)

   • Hlwanyela imbewu kusukela ekuseni kuze kuhlwe (6)

  • Bujabulele ngokuhlakanipha ubusha bakho (9, 10)

 • 12

  • Khumbula uMdali wakho ungakagugi (1-8)

  • Isiphetho somshumayeli (9-14)

   • Amazwi ahlakaniphile anjengezinkandi (11)

   • Yesaba uNkulunkulu weqiniso (13)