Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Ruthe

Izahluko

1 2 3 4

Okuphakathi

 • 1

  • Umndeni ka-Elimeleki uthuthela kwaMowabi (1, 2)

  • UNawomi, u-⁠Orpa noRuthe baba abafelokazi (3-6)

  • URuthe uba qotho kuNawomi nakuNkulunkulu wakhe (7-17)

  • UNawomi ubuyela eBhetlehema noRuthe (18-22)

 • 2

  • URuthe ukhothoza ensimini kaBhowazi (1-3)

  • URuthe uhlangana okokuqala noBhowazi (4-16)

  • URuthe utshela uNawomi ngendlela uBhowazi anomusa ngayo (17-23)

 • 3

  • UNawomi unikeza uRuthe iziyalezo (1-4)

  • URuthe noBhowazi basesibuyeni (5-15)

  • URuthe ubuyela kuNawomi (16-18)

 • 4

  • UBhowazi uba ngumhlengi (1-12)

  • UBhowazi noRuthe bazala u-⁠Obede (13-17)

  • Uhlu lozalo lukaDavide (18-22)