Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

KwabaseRoma

Izahluko

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Okuphakathi

 • 1

  • Ukubingelela (1-7)

  • Isifiso sikaPawulu sokuvakashela eRoma (8-15)

  • Olungile uyophila ngokholo (16, 17)

  • Abantu abangamhloniphi uNkulunkulu abanazaba (18-32)

   • Izimfanelo zikaNkulunkulu zibonakala endalweni (20)

 • 2

  • Isahlulelo sikaNkulunkulu kumaJuda namaGreki (1-16)

   • Indlela unembeza osebenza ngayo (14, 15)

  • AmaJuda noMthetho (17-24)

  • Ukusoka kwenhliziyo (25-29)

 • 3

  • “UNkulunkulu makatholakale eneqiniso” (1-8)

  • AmaJuda namaGreki bangaphansi kwesono (9-20)

  • Ukulunga ngokholo (21-31)

   • Bonke bayasilela enkazimulweni kaNkulunkulu (23)

 • 4

  • U-Abrahama kwathiwa ulungile ngokholo (1-12)

   • U-Abrahama, uyise wabanokholo (11)

  • Isithembiso esatholakala ngokholo (13-25)

 • 5

  • Ukubuyisana noNkulunkulu ngoKristu (1-11)

  • Ukufa kwangena ngo-Adamu, ukuphila ngoKristu (12-21)

   • Isono nokufa kwasakazekela kubantu bonke (12)

   • Isenzo esisodwa sokulunga (18)

 • 6

  • Ukuphila okusha ngobhapathizo lukaKristu (1-11)

  • Ningasivumeli isono sibuse imizimba yenu (12-14)

  • Ukusuka ekubeni izigqila zesono kuya ekubeni izigqila zikaNkulunkulu (15-23)

   • Inkokhelo yesono​—⁠ukufa; isipho sikaNkulunkulu​—⁠ukuphila (23)

 • 7

  • Isibonelo sokukhululwa eMthethweni (1-6)

  • Isono saziwe ngenxa yoMthetho (7-12)

  • Umshikashika wokulwa nesono (13-25)

 • 8

  • Ukuphila nenkululeko okutholakala ngomoya (1-11)

  • Umoya wokuthathwa nenziwe amadodana uyafakaza (12-17)

  • Indalo ilindele inkululeko yabantwana bakaNkulunkulu (18-25)

  • ‘Umoya uyasincengela’ (26, 27)

  • Ukumiswa uNkulunkulu kusengaphambili (28-30)

  • Ukunqoba ngothando lukaNkulunkulu (31-39)

 • 9

  • Usizi lukaPawulu ngo-Israyeli ongokwenyama (1-5)

  • Inzalo yangempela ka-Abrahama (6-13)

  • Ukukhetha kukaNkulunkulu akunakungatshazwa (14-26)

   • Izitsha zolaka nezesihe (22, 23)

  • Abasele kuphela abayosindiswa (27-29)

  • U-Israyeli uyakhubeka (30-33)

 • 10

  • Indlela yokuthola ukulunga kukaNkulunkulu (1-15)

   • Ukuvuma obala (10)

   • Ukubiza igama likaJehova kusho insindiso (13)

   • Izinyawo ezinhle zalabo abashumayelayo (15)

  • Izindaba ezinhle azilalelwa (16-21)

 • 11

  • U-Israyeli akalahlwa ngokuphelele (1-16)

  • Umfanekiso wesihlahla somnqumo (17-32)

  • Ukujula kokuhlakanipha kukaNkulunkulu (33-36)

 • 12

  • Nikelani imizimba yenu ibe umhlatshelo ophilayo (1, 2)

  • Izipho ezihlukahlukene kodwa umzimba uwodwa (3-8)

  • Iseluleko ngokuphila kwamaKristu eqiniso (9-21)

 • 13

  • Ukuzithoba emagunyeni (1-7)

   • Ukukhokha izintela (6, 7)

  • Uthando lugcwalisa uMthetho (8-10)

  • Hambani njengokungathi kusemini (11-14)

 • 14

  • Ningahlulelani (1-12)

  • Ningabangeli abanye ukuba bakhubeke (13-18)

  •  Sebenzelani ukuthula nobunye (19-23)

 • 15

  • Yamukelanani njengoba nje uKristu enza (1-13)

  • UPawulu, isikhonzi ezizweni (14-21)

  • Izinhlelo zohambo lukaPawulu (22-33)

 • 16

  • UPawulu wethula uFibhi, isikhonzi (1, 2)

  • Imikhonzo eya kumaKristu aseRoma (3-16)

  • Isixwayiso ngokwahlukana (17-20)

  • Imikhonzo evela ezisebenzini ezikanye noPawulu (21-24)

  • Imfihlo engcwele isiyaziwa (25-27)