Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

UNehemiya

Izahluko

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Okuphakathi

 • 1

  • Izindaba ezivela eJerusalema (1-3)

  • Umthandazo kaNehemiya (4-11)

 • 2

  • UNehemiya uthunyelwa eJerusalema (1-10)

  • UNehemiya uhlola izindonga zedolobha (11-20)

 • 3

  • Ukwakhiwa kabusha kwezindonga (1-32)

 • 4

  • Umsebenzi uyaqhubeka naphezu kokuphikiswa (1-14)

  • Izisebenzi ziqhubeka nomsebenzi wokwakha zibe zihlomile (15-23)

 • 5

  • UNehemiya unqanda ukuxhashazwa kwabantu (1-13)

  • UNehemiya wayengelona igovu (14-19)

 • 6

  • Ukulwisana nomsebenzi wokwakha kabusha kuyaqhubeka (1-14)

  • Ukwakhiwa kodonga kuyaphela ngemva kwezinsuku ezingu-52 (15-19)

 • 7

  • Amasango edolobha nabalindisango (1-4)

  • Uhlu lwababuya ekudingisweni (5-69)

   • Izikhonzi zasethempelini (46-56)

   • Amadodana ezinceku zikaSolomoni (57-60)

  • Kunikelelwa umsebenzi (70-73)

 • 8

  • Kufundwa uMthetho bese uchazelwa abantu (1-12)

  • Kugujwa uMkhosi Wamadokodo (13-18)

 • 9

  • Abantu bavuma izono zabo (1-38)

   • UJehova, uNkulunkulu othethelelayo (17)

 • 10

  • Abantu bayavuma ukuthi bazowulandela uMthetho (1-39)

   • “Ngeke singayinaki indlu kaNkulunkulu wethu” (39)

 • 11

  • Abantu baphinde bayahlala eJerusalema (1-36)

 • 12

  • Abapristi namaLevi (1-26)

  • Ukunikezelwa kodonga (27-43)

  • Ukusekela inkonzo eyenziwa ethempelini (44-47)

 • 13

  • Ezinye izinguquko ezenziwa uNehemiya (1-31)

   • Ukunikelwa kokweshumi (10-13)

   • ISabatha akufanele lingcoliswe (15-22)

   • Ukuganiselana nabezizwe kuyalahlwa (23-28)