UMika 6:1-16

  • Icala uNkulunkulu aliqulisa u-⁠Israyeli (1-5)

  • Yini uJehova ayifunayo? (6-8)

    • Ubulungisa, ubuqotho, isizotha (8)

  • Icala nesijeziso sika-Israyeli (9-16)

6  Ngicela nizwe lokho uJehova akushoyo. Sukumani nethule icala phambi kwezintaba,Kwangathi amagquma angalizwa izwi lenu. +   Yizwani icala uJehova aliqulisayo nina zintaba,Nina zisekelo zomhlaba eziqinile, +Ngoba kukhona icala uJehova aliqulisa abantu bakhe;Ngu-Israyeli azophikisana naye: +   “Bantu bami, ngenzeni kini? Nginikhathaze kanjani? + Fakazani ngokumelene nami.   Ngoba nganikhuphula nganikhipha ezweni laseGibhithe, +Nganikhulula endlini yobugqila; +Ngathumela phambi kwenu uMose, u-Aroni noMiriyamu. +   Bantu bami, ngicela nikhumbule lokho uBhalaki inkosi yakwaMowabi akuceba, +Nempendulo kaBhalami indodana kaBheyori +—Lokho okwenzeka kusukela eShithimi + kuze kuyofika eGiligali +Ukuze nizazi izenzo zikaJehova zokulunga.”   Ngiyoya ngiphetheni phambi kukaJehova? Ngiyokhothama ngiphetheni phambi kukaNkulunkulu ophezulu? Ingabe ngiyoya phambi kwakhe neminikelo eshiswayo epheleleNamathole anonyaka owodwa? +   Ingabe uJehova uyojatshuliswa izinkulungwane zezinqama,Ajatshuliswe amafutha amaningi? + Ingabe ngiyonikela ngezibulo lami ngenxa yokuvukela kwami,Nginikele ngesithelo somzimba wami ngenxa yesono sami? +   Ukutshelile okuhle wena muntu. Yini uJehova ayifuna* kuwe? Ufuna kuphela ukuba ubonise ubulungisa, *+ uthande ubuqotho *+Futhi uhambe ngesizotha + noNkulunkulu wakho! +   Izwi likaJehova limemeza idolobha;Labo abanokuhlakanipha okuwusizo bayolesaba igama lakho. Nakani induku nalowo owayimisa. + 10  Ingabe isekhona ingcebo yobubi endlini yomubiNesilinganiso esingaphelele se-efa* elinengekayo? 11  Ngingaba yini ohlanzekile ngokokuziphatha* ngibe nginesikali esibi,Nginesikhwama sezisindo zamatshe ezikhohlisayo? + 12  Ngoba izicebi zakhe zigcwele ubudlova,Abahlala khona bakhuluma amanga; +Ulimi lwabo nomlomo wabo kuyakhohlisa. + 13  “Ngakho, ngiyokulimaza ngokukushaya, +Ngikwenze incithakalo ngenxa yezono zakho. 14  Uyodla kodwa ngeke usuthe;Ngeke ube nalutho esiswini. + Okuthathayo ngeke uhambe nako ngokuphepha,Nalokho ohamba nako, ngiyokunikela enkembeni. 15  Uyohlwanyela imbewu, kodwa ngeke uvune. Uyonyathela iminqumo, kodwa ngeke uwasebenzise amafutha;Uyokwenza iwayini elisha, kodwa ngeke uphuze wayini. + 16  Ngoba nilalela imithetho ka-Omri nawo wonke umsebenzi wendlu ka-Ahabi, +Nihamba ngezeluleko zabo. Yingakho ngiyonenza into ethusayoNabahlala khona babe yinto yokushayelwa ikhwela; +Niyodelelwa izizwe.” +

Imibhalo yaphansi

Noma, “ayicela.”
Noma, “ungakhethi.”
Noma, “ube nomusa futhi ube qotho othandweni lwakho.” NgesiHebheru, “uthande uthando oluqotho.”
Noma, “omsulwa.”