Levitikusi 1:1-17

  • Umnikelo oshiswayo (1-17)

1  UJehova wabiza uMose wakhuluma naye esetendeni lokuhlangana, + wathi:  “Khuluma nama-Israyeli,* uthi kuwo, ‘Uma noma ubani kini eletha kuJehova umnikelo wezilwane ezifuywayo, kufanele alethe inkomo, imvu noma imbuzi. +  “‘Uma umnikelo wakhe ungumnikelo oshiswayo womhlambi wezinkomo, kufanele anikele ngeduna eliphile kahle. + Kufanele awulethe ngokuzithandela + phambi kukaJehova emnyango wetende lokuhlangana.  Kufanele abeke isandla sakhe ekhanda lomnikelo oshiswayo, uzokwamukelwa ngenxa yakhe ukuze enzelwe isihlawulelo.  “‘Khona-ke leli duna kumelwe lihlatshwe phambi kukaJehova; amadodana ka-Aroni, abapristi, + azoletha igazi alifafaze nxazonke ze-altare + elisemnyango wetende lokuhlangana.  Umnikelo oshiswayo kufanele uhlinzwe bese uyasikwa ube amaqatha amakhulu. *+  Amadodana ka-Aroni, abapristi, kufanele abeke umlilo e-altare + futhi ahlele izinkuni emlilweni.  Amadodana ka-Aroni, abapristi, azobeka ngononina amaqatha omnikelo + kanye nekhanda nomhlwehlwe* phezu kwezinkuni ezisemlilweni e-altare.  Amathumbu namanqina awo kuyogezwa ngamanzi, umpristi kufanele awushunqise wonke e-altare njengomnikelo oshiswayo, umnikelo oshiswa emlilweni, oyiphunga elimnandi* kuJehova. + 10  “‘Uma umnikelo wakhe oshiswayo ungowomhlambi wezimvu nezimbuzi, + kuyiwundlu noma izinyane lembuzi, kufanele alethe iduna eliphile kahle. + 11  Kufanele lihlatshelwe ohlangothini olusenyakatho lwe-altare phambi kukaJehova, futhi amadodana ka-Aroni, abapristi, azofafaza igazi lawo nxazonke ze-altare. + 12  Uzolisika libe amaqatha, ikhanda lalo nomhlwehlwe walo,* umpristi uzokubeka ngononina phezu kwezinkuni emlilweni ose-altare. 13  Uzogeza amathumbu namanqina alo ngamanzi, umpristi uzoliletha lonke alishunqise e-altare. Kungumnikelo oshiswayo, umnikelo oshiswa emlilweni, oyiphunga elimnandi* kuJehova. 14  “‘Nokho, uma umnikelo wakhe oshiswayo awenzela uJehova kuyizinyoni, uzoletha umnikelo wamahobhe noma wamaphuphu amajuba. + 15  Umpristi uzowuletha e-altare awunqunte ikhanda futhi awushunqise e-altare, kodwa igazi lawo kufanele likhishelwe ohlangothini lwe-altare. 16  Kufanele asuse ingila nezimpaphe zawo akuphonse eceleni kwe-altare, ngasempumalanga, endaweni yomlotha. *+ 17  Umpristi uzowusika eduze kwamaphiko angawuhlukanisi ube izingxenye ezimbili. Ngemva kwalokho uzowushunqisa e-altare, phezu kwezinkuni ezisemlilweni. Kungumnikelo oshiswayo, umnikelo oshiswa emlilweni, oyiphunga elimnandi* kuJehova.

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “nabantwana bakwa-Israyeli.”
Noma, “amavenge.”
Noma, “namafutha azungeze izinso.”
Noma, “elanelisayo; elizolisayo.” NgesiHebheru, “elizolile.”
Noma, “namafutha alo azungeze izinso.”
Noma, “elanelisayo; elizolisayo.” NgesiHebheru, “elizolile.”
Noma, “yomlotha onamafutha,” okuwukuthi, umlotha onamafutha emihlatshelo.
Noma, “elanelisayo; elizolisayo.” NgesiHebheru, “elizolile.”