IzAga 7:1-27

  • Yamukela imiyalo kaNkulunkulu uphile (1-5)

  • Insizwa entula ukuhlakanipha iyayengwa (6-27)

    • “Njengenkunzi iyohlatshwa” (22)

7  Ndodana yami, gcina amazwi ami,Ulonde imiyalo yami. +   Gcina imiyalo yami uphile; +Qapha imfundiso* yami njengenhlamvu yeso lakho.   Yibophe eminweni yakho;Yibhale enhliziyweni yakho. +   Yithi ekuhlakanipheni, “Ungudadewethu,” Ubize ukuqonda ngokuthi “sihlobo sami,”   Ukuze kukuqaphe kowesifazane ondindayo, *+Kowesifazane ongenasimilo* nasemazwini akhe abushelelezi. *+   Ngisefasiteleni lendlu yami,Ngabuka phansi, ngefasitela* lami,   Njengoba ngangibuka abantu abangenalo ulwazi,Ngabona insizwa entula ukuhlakanipha* phakathi kwabantu abasha. +   Yayidlula ngesitaladi iya ngasekhoneni lomgwaqo walona wesifazane,Yahamba ngendlela eya endlini yakhe   Lapho sekuhwalele kusihlwa, +Sekuzoba sebusuku futhi sekuzoba mnyama. 10  Ngabe sengibona owesifazane eyoyihlangabeza,Egqoke njengesifebe *+ futhi enenhliziyo enobuqili. 11  Unomsindo nenkani. + Akahlali* endlini yakhe. 12  Manje ungaphandle, kungakabiphi nanguya usesesigcawini,Ucutha kuwo wonke amakhona. + 13  Ufike ayibambe le nsizwa ayiqabule;Ngokuzethemba athi kuyo: 14  “Bekufanele nginikele imihlatshelo ehlanganyelwayo. + Namuhla ngizigcwalisile izifungo zami. 15  Yingakho ngiphumile ngazokuhlangabeza,Ngifuna wena, manje ngikutholile! 16  Umbhede wami ngiwendlale ngezindwangu ezisezingeni eliphezulu,Ilineni elimibalabala laseGibhithe. + 17  Embhedeni wami ngifafaze imure, inhlaba nesinamoni. + 18  Woza, masiphuze uthando sizanelise kuze kuse;Masizitike ngokubonisana uthando. 19  Ngoba umyeni wami akekho ekhaya;Uthathe uhambo olude. 20  Uhambe nesikhwama semali,Uyoze abuye mhla inyanga igcwele.” 21  Uyidukisa ngokuyithonya kakhulu. + Uyiyenga ngenkulumo ebushelelezi. 22  Ngokushesha iyamlandela njengenkunzi iyohlatshwa,Njengesiwula esiboshwe ngozankosi* okumelwe sijeziswe, + 23  Kuze kube yilapho umcibisholo uhlaba isibindi sayo;Njengenyoni igijimela esicuphweni, ayazi ukuthi lokhu kuzoyilahlekisela ngokuphila kwayo. + 24  Manje madodana ami, ngilaleleni;Nakani amazwi engiwakhulumayo. 25  Ningazivumeli izinhliziyo zenu ziphambukele ezindleleni zakhe. Ninganhlanhlatheli ezindleleni zakhe, + 26  Ngoba baningi ababangele ukuba babulawe, +Ababulele baningi. + 27  Indlu yakhe iholela eThuneni;*Yehlela emakamelweni okufa angaphakathi.

Imibhalo yaphansi

Noma, “umthetho.”
NgesiHebheru, “ongaziwa.” Bheka izA 2:16.
NgesiHebheru, “wesinye isizwe.” Bheka izA 2:16.
Noma, “ayengayo.”
Noma, “ngehele.”
NgesiHebheru, “eswele inhliziyo.”
Noma, “ingubo yesifebe.”
NgesiHebheru, “Izinyawo zakhe azihlali.”
Noma, “esifakwe ezingongolweni.”
Noma, “eShiyoli,” okuwukuthi, ithuna elivamile lesintu. Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama.