IsiLilo 4:1-22

  • Imiphumela ebuhlungu yokuvinjezelwa kweJerusalema

    • Ukuntuleka kokudla (4, 5, 9)

    • Abesifazane bapheka izingane zabo (10)

    • UJehova uthulule intukuthelo yakhe (11)

א [Aleph] 4  Yeka indlela igolide elicwebezelayo eligqwale ngayo, igolide elihle! + Yeka indlela amatshe endawo engcwele + ahlakazeke ngayo kuwo wonke amakhona omgwaqo! *+ ב [Beth]   Ngokuqondene namadodana ayigugu aseZiyoni, ayeyigugu njengegolide* elicwengiwe,Yeka indlela asebhekwa ngayo njengezimbiza zobumba,Umsebenzi wezandla zombumbi! ג [Gimel]   Ngisho nezimpungushe ziyawancelisa amawundlu azo,Kodwa indodakazi yabantu bami isinesihluku + njengezintshe zasehlane. + ד [Daleth]   Ulimi losana oluncelayo lunamathela olwangeni lwalo ngenxa yokoma. Abantwana bacela ukudla, + kodwa akekho obanika kona. + ה [He]   Labo ababedla izibiliboco balele emigwaqweni belambile. *+ Labo abakhula begqoka izingubo ezibizayo *+ sebelala emlotheni. ו [Waw]   Isijeziso* sendodakazi yabantu bami sikhulu kunesijeziso sesono seSodoma, +Elagumbuqelwa ngomzuzwana, kungekho muntu ozolisiza. + ז [Zayin]   AmaNaziri + eZiyoni ayehlanzekile kuneqhwa, emhlophe kunobisi. Ayebomvu kakhulu kunamakhorali; ayenjengamasafire acwebezelayo. ח [Heth]   Asebukeka emnyama kunentshede;*Awasabonakali ngisho nasemigwaqweni. Isikhumba sawo somile, amathambo ahleli obala; + sesinjengogodo olomile. ט [Teth]   Ababulewe ngenkemba bangcono kunalabo ababulewe yindlala, +Labo abaphelelwa amandla, njengokungathi bagwazwe ngenkemba ngenxa yokuntuleka kokudla emasimini. י [Yod] 10  Izandla zabesifazane abanozwela zipheke abantwana babo. + Babe ngukudla kwabo* ngesikhathi sokuphuka kwendodakazi yabantu bami. + כ [Kaph] 11  UJehova uluvezile ulaka lwakhe;Uyithululile intukuthelo yakhe evuthayo. + Uthungela umlilo eZiyoni, oshisa izisekelo zalo. + ל [Lamed] 12  Amakhosi omhlaba nazo zonke izakhamuzi zezwe azizange zikholweUkuthi abaphikisi nesitha babeyongena emasangweni aseJerusalema. + מ [Mem] 13  Kwakungenxa yezono zabaprofethi balo, iziphambeko zabapristi balo, +Ababechitha igazi labalungile phakathi kwalo. + נ [Nun] 14  Bazulazule emigwaqweni njengezimpumputhe. + Bangcoliswe yigazi, +Kangangokuba akekho okwazi ukuthinta izingubo zabo. ס [Samekh] 15  Bayabamemeza bathi: “Hambani! Anihlanzekile!” “Hambani! Hambani! Ningasithinti!” Ngoba abasenalo ikhaya, bayazulazula. Abantu bezizwe bathe: “Ngeke bakwazi ukuhlala nathi. *+ פ [Pe] 16  UJehova ubahlakazile; *+Ngeke esababonisa umusa. Abantu ngeke besabahlonipha abapristi, + ngeke bawabonise umusa amadoda amadala.” + ע [Ayin] 17  Ngisho namanje amehlo ethu akhathele ngenxa yokulindela usizo olungafiki. + Silufune salufuna usizo esizweni esingeke sikwazi ukusisindisa. + צ [Tsade] 18  Basizingele + kangangokuba asisakwazi ukuhamba ezigcawini zethu. Ukuphela kwethu kusondele; izinsuku zethu ziphelile, ngoba ukuphela kwethu kufikile. ק [Qoph] 19  Ababesijaha babenejubane kunezinkozi ezisesibhakabhakeni. + Basijaha ezintabeni; basicuthela ehlane. ר [Resh] 20  Umoya esiwuphefumulayo, ogcotshiwe kaJehova, + ubanjiwe emgodini wabo omkhulu, +Lowo esithe ngaye: “Sizohlala emthunzini wakhe phakathi kwezizwe.” ש [Sin] 21  Yethaba futhi ujabule ndodakazi yakwa-Edomi, + njengoba nje uhlala ezweni lase-Uze. Kodwa indebe izodlula nangakuwe, + uzodakwa uhambe nqunu. + ת [Taw] 22  O ndodakazi yaseZiyoni, isijeziso sesono sakho sesifinyelele ekupheleni. Ngeke aphinde* akuyise ekudingisweni. + Kodwa uNkulunkulu uzokwahlulela ngenxa yeziphambeko zakho, ndodakazi yakwa-Edomi. Uzozembula izono zakho. +

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “ekuqaleni kwayo yonke imigwaqo.”
Noma, “ayeqhathaniswa negolide.”
NgesiHebheru, “bayadabukisa.”
NgesiHebheru, “abakhuliswa ngezibomvu.”
NgesiHebheru, “Isiphambeko.”
Noma, “kunamalahle; kunensizi.”
Noma, “ngukudla kwabo kokulila.”
Noma, “ukuhlala lapha njengezifiki.”
NgesiHebheru, “Ubuso bukaJehova bubahlakazile.”
Noma, “Akekho oyophinde.”