IsiHlabelelo SeziHlabelelo 2:1-17

 • Intombi (1)

  • “Ngiyimbali nje”

 • Umalusi (2)

  • ‘Isithandwa sami sinjengembali’

 • Intombi (3-14)

  • “Ningazami ukuvusa uthando kimi luze luzivukele lona” (7)

  • Kucashunwa umalusi (10b-14)

   • “Hamba nami, simomondiya sami” (10b, 13)

 • Abafowabo bentombi (15)

  • “Sibambeleni izimpungushe”

 • Intombi (16, 17)

  • “Isithandwa sami singesami nami ngingowaso” (16)

2  “Ngiyimbali nje yasendle* yasethafeni elingasogwini,Imbali evamile* yasezigodini.” +   “Njengembali phakathi kwamevaSinjalo isithandwa sami phakathi kwezintombi.”   “Njengesihlahla sama-apula phakathi kwezihlahla zehlathi,Sinjalo isithandwa sami phakathi kwezinsizwa. Ngifisa kakhulu ukuhlala emthunzini waso,Isithelo saso simnandi kimi.   Sangingenisa endlini yedili,*Bonke babebona ukuthi siyangithanda.   Nginikeni amakhekhe enziwe ngamagilebhisi omisiwe ukuze ngiqabuleke; +Ngipheni ama-apula ngidle,Ngoba ngiyafa uthando.   Isandla saso sobunxele singaphansi kwekhanda lami,Isandla saso sokudla singibambile. +   Ngiyanifungisa madodakazi aseJerusalema,Ngobuhle bezinyamazane + nobezinyamazane zezinsikazi zasendle: Ningazami ukuvusa uthando kimi luze luzivukele lona. +   Ngiyasizwa isithandwa sami njengoba siza! Nasi siza,Siqombola izintaba, sigxumagxuma emagqumeni.   Isithandwa sami sifana nenyamazane, inyamazane encane. + Nasiya, simi ngemva kodonga,Silunguza ngamafasitela,Sibuka ngamafasitela. 10  Isithandwa sami sithi kimi: ‘Vuka mntakwethu,Hamba nami, simomondiya sami. 11  Bheka! Ubusika* budlulile. Izimvula azisekho. 12  Kuvele izimbali ezweni, +Isikhathi sokuthena izihlahla zamagilebhisi sesifikile, +Nengoma yehobhe izwakele ezweni lakithi. + 13  Esihlahleni somkhiwane amakhiwane amile kuqala asevuthiwe; +Izihlahla zamagilebhisi ziyaqhakaza zikhipha iphunga elimnandi. Vuka sthandwa sami, woza. Simomondiya sami, woza sihambe. 14  O juba lami, emiphemeni yedwala, +Ezindaweni ezicashile eziseweni,Ngivumele ngikubone ngizwe nephimbo lakho, +Ngoba iphimbo lakho limtoti futhi umuhle.’ ” + 15  “Sibambeleni izimpungushe,Izimpungushe ezincane ezonakalisa amasimu amagilebhisi,Ngoba amasimu ethu amagilebhisi aseqhakazile.” 16  “Isithandwa sami singesami nami ngingowaso. + Seluse + phakathi kwezimbali. + 17  Kuze kube yilapho sekuheleza umoya nethunzi lingasekho,Phenduka ngokushesha sithandwa sami,Njengenyamazane + noma inyamazane yeduna encane + ezintabeni eziphakathi kwethu.

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “Ngiyisafroni nje.”
Noma, “Umnduze.”
NgesiHebheru, “yewayini.”
Noma, “Inkathi yemvula.”