UHoseya 8:1-14

  • Bavuna imiphumela yokukhonza izithixo (1-14)

    • Bahlwanyela umoya, bavuna isivunguvungu (7)

    • U-Israyeli umkhohliwe uMenzi wakhe (14)

8  “Faka uphondo emlonyeni wakho! + Umuntu uza njengokhozi amelane nendlu kaJehova, +Ngenxa yokuthi baphule isivumelwano sami + beqa nomthetho wami. +   Bakhala kimi bathi, ‘Nkulunkulu wethu, thina Israyeli siyakwazi!’ +   U-Israyeli wenqabe okuhle. + Umuntu oyisitha makamjahe.   Bamise amakhosi, kodwa hhayi ngelungiselelo lami. Bamise izikhulu ngaphandle kwemvume yami. Ngesiliva labo nangegolide labo benze izithixo, +Okuyinto eyobenza babhujiswe. +   O Samariya, ithole lakho lilahliwe. + Ngibathukuthelele kakhulu. + Kuyoze kube nini bengakwazi ukuba msulwa?*   Ngoba lokhu kuvela kwa-Israyeli. Kwenziwe yingcweti, hhayi uNkulunkulu;Ithole laseSamariya liyokwenziwa izicucu.   Ngoba bahlwanyela umoya,Bayovuna isivunguvungu. + Noma yini emilile ngeke ikukhiqize ukudla; +Noma yini emilayo ngeke iveze ufulawa. Uma kungaba khona okukhiqizwayo, abantu bezinye izizwe* bayokugwinya. +   U-Israyeli uzogwinywa. + Manje uzoba phakathi kwezizwe +Njengesitsha esingafunwa muntu.   Ngoba ukhuphukele e-Asiriya, + njengembongolo yasendle ezihambela indlela yayo. U-Efrayimi uqashe abesifazane baba yizithandwa zakhe. + 10  Nakuba ebaqasha phakathi kwezizwe,Manje sengizobaqoqela ndawonye;Bazohlupheka + ngenxa yomthwalo osindayo abawuthwaliswe yinkosi nezikhulu. 11  Ngoba u-Efrayimi wandise ama-altare ukuze one. + Aba ama-altare akhe okona. + 12  Ngambhalela izinto eziningi zomthetho* wami,Kodwa zabhekwa njengezinto eziyinqaba. + 13  Banikela kimi izipho eziyimihlatshelo, badle inyama,Kodwa uJehova akajabuli ngabo. + Manje uzosikhumbula isiphambeko sabo, abajezisele izono zabo. + Babuyele* eGibhithe. + 14  U-Israyeli umkhohliwe uMenzi wakhe + wakha amathempeli, +UJuda wandise amadolobha anezivikelo eziqinile. + Kodwa ngizothumela umlilo emadolobheni akhe, Uzoshwabadela imibhoshongo yedolobha ngalinye.” +

Imibhalo yaphansi

Noma, “ukuhlanzeka.”
Noma, “abayizihambi.”
Noma, “zezimfundiso.”
Noma kungaba, “Bayobuyela.”