UHoseya 6:1-11

  • Isimemo sokubuyela kuJehova (1-3)

  • Uthando lwabantu oluqotho lwesikhashana (4-6)

    • Uthando oluqotho lungcono kunomhlatshelo (6)

  • Ukuziphatha kwabantu okuhlazisayo (7-11)

6  “Wozani, masibuyele kuJehova,Ngoba usidwengule saba izicucu, + kodwa uzosiphulukisa. Usishayile kodwa uzosibopha amanxeba.   Uzosiphilisa ngemva kwezinsuku ezimbili. Ngosuku lwesithathu uzosivusaSiphile phambi kwakhe.   Sizokwazi, ngobuqotho sizofuna ukumazi uJehova. Ukuphuma kwakhe kuqiniseke njengokuntwela kokusa;Uzoza kithi njengemvula,Njengemvula yasentwasahlobo ematisa umhlaba.”   “Kufanele ngenzeni ngawe Efrayimi? Kufanele ngenzeni ngawe Juda? Ngoba uthando lwakho oluqotho lunjengamafu asekuseni,Lunjengamazolo ashabalala ngokuphazima kweso.   Yingakho ngiyobanquma ngabaprofethi; +Ngiyobabulala ngamazwi omlomo wami. + Izahlulelo zami ngokumelene nani ziyokhanya njengesibani. +   Ngoba ngijabula ngothando oluqotho,* hhayi ngomhlatshelo,Ngijabula ngolwazi ngoNkulunkulu kunangeminikelo eshiswayo ephelele. +   Kodwa bona, njengabantu abavamile, basephulile isivumelwano. + Yilapho lapho bengikhohlise khona.   IGileyadi liyidolobhana labenzi bokubi, +Ligcwele ukuchithwa kwegazi. +   Iqembu labapristi linjengamaviyo aphangayo acuthela umuntu. Liyabulala emgwaqweni eShekemi +Ngoba liziphatha ngendlela ehlazisayo. 10  Ngibone into enyantisayo endlini yakwa-Israyeli. Lapho, u-Efrayimi uyafeba; +U-Israyeli uzingcolisile. + 11  Kodwa wena Juda, ubekelwe isivuno,Lapho ngibuyisa abantu bami abayizithunjwa.” +

Imibhalo yaphansi

Noma, “ngesihe.”