UHoseya 3:1-5

  • UHoseya ubuyisa umkakhe ofebayo (1-3)

  • U-Israyeli uyobuyela kuJehova (4, 5)

3  Ngemva kwalokho uJehova wathi kimi: “Hamba uphinde uthande owesifazane othandwa enye indoda nophingayo, + njengoba nje uJehova ethanda abantu bakwa-Israyeli + kuyilapho bona bephendukela kwabanye onkulunkulu + futhi bethanda amakhekhe enziwe ngamagilebhisi omisiwe.”*  Ngakho ngazithengela yena ngezinhlamvu zesiliva ezingu-15 nangehomere* nangohhafu webhali.  Ngabe sengithi kuye: “Uzoqhubeka ungowami izinsuku eziningi. Akumelwe ufebe,* akumelwe ulale nenye indoda, nami ngizokwenza okufanayo kuwe.”*  Lokhu kungenxa yokuthi abantu bakwa-Israyeli bayohlala isikhathi eside* bengenayo inkosi, + bengenaso isikhulu, bengenawo umhlatshelo, bengenayo insika, bengenayo ne-efodi + nezithixo zamatherafi. *+  Ngemva kwalokho abantu bakwa-Israyeli bayobuya bafune uJehova uNkulunkulu wabo + noDavide inkosi yabo, + bayoza bethuthumela kuJehova nasebuhleni bakhe engxenyeni yokugcina yezinsuku. +

Imibhalo yaphansi

Okuwukuthi, lawo ayesetshenziswa ekukhulekeleni kwamanga.
Ihomere lalilingana no-220 L. Bheka iSithasiselo B14.
Noma, “uziphathe kabi.”
Noma, “ngeke ngilale nawe.”
NgesiHebheru, “izinsuku eziningi.”
Noma, “onkulunkulu bomndeni; izithixo.”