UHoseya 11:1-12

  • Uthando lukaNkulunkulu ngo-Israyeli kusukela esengumfana (1-12)

    • “Ngayibiza indodana yami ukuba iphume eGibhithe” (1)

11  “Lapho u-Israyeli esengumfana, ngamthanda, +Ngayibiza indodana yami ukuba iphume eGibhithe. +   Lapho beqhubeka* bebabizaKwakuba yilapho beqhela nakakhulu kubo. + Babelokhu benzela izithombe zikaBhali imihlatshelo, +Benikela imihlatshelo ezithombeni ezibaziwe. +   Kodwa yimi owacathulisa u-Efrayimi, + ngimbeka ezingalweni zami; +Akazange avume ukuthi ngamphulukisa.   Uthando nomusa + ngakusebenzisa njengentambo* ukuze ngimdonsele kimi;Nganginjengomuntu osusa ijoka emihlathini yakhe,Ngobumnene ngaletha ukudla kumuntu ngamunye.   Ngeke abuyele ezweni laseGibhithe, kodwa i-Asiriya liyoba inkosi yakhe, +Ngoba benqabile ukubuyela kimi. +   Inkemba iyophenduphenduka imelane namadolobha akhe +Iphule imigoqo yakhe iyishwabadele ngenxa yamacebo akhe. +   Isizwe sami sizimisele ukungathembeki kimi. + Nakuba basibizela phezulu,* akekho ovukayo.   Ngingakudela kanjani Efrayimi? + Nginganikela kanjani ngawe Israyeli? Ngingakuphatha kanjani njenge-Adima? Ngingakwenza kanjani ube njengeZebhoyimi? + Inhliziyo yami isishintshile;Ngesikhathi esifanayo uzwela lwami luvusiwe. *+   Ngeke ngiyikhiphe intukuthelo yami evuthayo. Ngeke ngiphinde ngimbhubhise u-Efrayimi, +Ngoba nginguNkulunkulu angiyena umuntu,ONgcwele phakathi kwakho;Ngeke ngimelane nawe ngolaka. 10  Bayolandela uJehova, uyobhonga njengebhubesi; +Lapho ebhonga, amadodana akhe ayofika ethuthumela evela entshonalanga. + 11  Bayothuthumela njengenyoni lapho bephuma eGibhithe,Njengejuba lapho bephuma ezweni lase-Asiriya; +Ngiyobahlalisa ezindlini zabo,” kusho uJehova. + 12  “U-Efrayimi ungizungeze ngamanga,Nendlu ka-Israyeli ingizungeze ngenkohliso. + Kodwa uJuda usazulazula* noNkulunkulu,Uthembekile koNgcwelengcwele.” +

Imibhalo yaphansi

Okuwukuthi, abaprofethi nabanye abathunyelwe ukuzofundisa u-Israyeli.
Ngokusobala yintambo eyayisetshenziswa umzali ukuze afundise ingane yakhe ukuhamba.
Okuwukuthi, ohlotsheni lokukhulekela oluphakeme.
NgesiHebheru, “luyavutha.”
Noma, “usahamba.”