Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

UHoseya

Izahluko

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Okuphakathi

 • 1

  • UmkaHoseya nezingane azizala (1-9)

   • UJizreyeli (4), uLo-ruhama (6), noLo-ami (9)

  • UJehova uzimisele ukubuyisa u-⁠Israyeli abe umkakhe (10, 11)

 • 2

  • U-Israyeli ongathembekile uyajeziswa (1-13)

  • Ukubuyiselwa kuJehova ukuze abe umyeni wakhe (14-23)

   • “Wena uyongibiza ngokuthi myeni wami” (16)

 • 3

  • UHoseya ubuyisa umkakhe ofebayo (1-3)

  • U-Israyeli uyobuyela kuJehova (4, 5)

 • 4

  • UJehova uqulisa u-⁠Israyeli icala (1-8)

   • Akukho lwazi ngoNkulunkulu ezweni (1)

  • Ukukhonza izithixo nokuziphatha kabi kuka-Israyeli (9-19)

   • Umoya wokuziphatha kabi uyadukisa (12)

 • 5

  • Kwahlulelwa u-⁠Efrayimi noJuda (1-15)

 • 6

  • Isimemo sokubuyela kuJehova (1-3)

  • Uthando lwabantu oluqotho lwesikhashana (4-6)

   • Uthando oluqotho lungcono kunomhlatshelo (6)

  • Ukuziphatha kwabantu okuhlazisayo (7-11)

 • 7

  • Kuchazwa ububi buka-Efrayimi (1-16)

   • Ngeke libalekelwe inetha likaNkulunkulu (12)

 • 8

  • Bavuna imiphumela yokukhonza izithixo (1-14)

   •  Bahlwanyela umoya, bavuna isivunguvungu (7)

   • U-Israyeli umkhohliwe uMenzi wakhe (14)

 • 9

  • Izono zika-Efrayimi zenza uNkulunkulu amlahle (1-17)

   • Ukuzinikela kunkulunkulu oyihlazo (10)

 • 10

  • U-Israyeli, isihlahla samagilebhisi esiwohlokayo, uyobhujiswa (1-15)

   • Ukuhlwanyela nokuvuna (12, 13)

 • 11

  • Uthando lukaNkulunkulu ngo-Israyeli kusukela esengumfana (1-12)

   • “Ngayibiza indodana yami ukuba iphume eGibhithe” (1)

 • 12

  • U-Efrayimi kufanele abuyele kuJehova (1-14)

   • UJakobe walwa noNkulunkulu (3)

   • UJakobe wakhala ukuze athole umusa kaNkulunkulu (4)

 • 13

  • U-Efrayimi okhonza izithombe wamkhohlwa uJehova (1-16)

   • “Luphi udosi lwakho Kufa?” (14)

 • 14

  • Isimemo sokubuyela kuJehova (1-3)

   • Ukunikela ngokudumisa kwezindebe (2)

  • Ukuphulukiswa kokungathembeki kuka-Israyeli (4-9)