UHezekeli 19:1-14

  • Ingoma yokulila yezikhulu zakwa-Israyeli (1-14)

19  “Kumelwe ucule ingoma yokulila ngokuphathelene nezikhulu zakwa-Israyeli  uthi,‘Wayenjani unyoko? Wayeyibhubesi lensikazi phakathi kwamabhubesi. Walala phansi phakathi kwamabhubesi anamandla,* wakhulisa amawundlu akhe.   Wakhulisa elinye lamawundlu akhe, laba ibhubesi elinamandla. + Lafunda ukudwengula inyamazane,Laze lashwabadela ngisho nabantu.   Izizwe zezwa ngalo zalibamba zalifaka emgodini wazo,Zaliletha ezweni laseGibhithe ngamahhuku. +   Walinda, waze wagcina esephelelwa ithemba lokuthi lizobuya. Ngakho wathatha elinye lamawundlu akhe, walithumela ngaphandle seliyibhubesi elinamandla.   Lalizulazula phakathi kwamabhubesi, laba ibhubesi elinamandla. Lafunda ukudwengula inyamazane, laze lashwabadela ngisho nabantu. +   Lalicathama phakathi kwemibhoshongo yabo eqinile namadolobha ayincithakalo,Kangangokuba izwe eliyincithakalo lagcwala umsindo wokubhonga kwalo. +   Izizwe ezivela ezigodini ezilizungezile zeza zamelana nalo futhi zelulela inethi lazo phezu kwalo,Labanjwa emgodini wazo.   Zalifaka ekhejini ngamahhuku zaliletha enkosini yaseBhabhiloni. Zafike zalivalela lapho, ukuze izwi lalo lingabe lisazwakala ezintabeni zakwa-Israyeli. 10  Unyoko wayenjengesihlahla samagilebhisi + egazini lakho,* esitshalwe ngasemanzini. Sathela izithelo futhi sasigcwele amagatsha ngenxa yamanzi amaningi. 11  Saba namagatsha* aqinile angaba izintonga zababusi. Sakhula saba side kakhulu sedlula ezinye izihlahla,Sagqama ngenxa yobude baso nangenxa yobuningi bamahlamvu aso. 12  Kodwa wasishulwa ngolaka olukhulu, +Umoya wasempumalanga wazomisa izithelo zakhe. Amagatsha akhe aqinile aphulwa oma, + umlilo wawashwabadela. + 13  Manje utshalwe ehlane,Ezweni elingenamanzi nelomile. + 14  Kwaphuma umlilo emagatsheni* akhe washwabadela izithombo zakhe nezithelo zakhe,Kwangasala gatsha eliqinile nantonga yokubusa. + “ ‘Leyo ingoma yokulila futhi iyoba ingoma yokulila esikhathini esizayo.’ ”

Imibhalo yaphansi

Noma, “anomhlwenga.”
Noma kungaba, “ensimini yakho yamagilebhisi.”
Noma, “nezinduku.”
Noma, “ezindukwini.”