UHezekeli 15:1-8

  • IJerusalema, isihlahla samagilebhisi esingenamsebenzi walutho (1-8)

15  Izwi likaJehova laphinde lafika kimi, lithi:  “Ndodana yomuntu, sihluke ngani isihlahla samagilebhisi kwezinye izihlahla noma igatsha laso kwezinye izihlahla zasehlathini?  Isigxobo saso singasetshenziselwa yini ukwenza umsebenzi othile? Noma ingabe abantu bayayenza yini ngaso into yokulengisa izitsha?  Bheka! Siphonswa emlilweni ukuze kubaswe ngaso futhi umlilo usidla ngapha nangapha uhangule nendawo yaso emaphakathi. Ingabe ukhona umsebenzi esingawenza manje?  Ngisho nalapho sisaphelele, sasingasetshenziselwa lutho. Kangakanani-ke lapho umlilo ususidlile wasihangula!”  “Ngakho yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo: ‘Njengesihlahla samagilebhisi phakathi kwezihlahla zasehlathini, engisenze saba yinto yokubasa umlilo, ngiyosebenzelana kanjalo nabakhe eJerusalema. +  Ngenze ubuso bami bamelana nabo. Baphunyukile emlilweni, kodwa umlilo uzobashisa ubaqede. Niyokwazi ukuthi nginguJehova lapho ngenza ubuso bami bumelane nabo.’ ” +  “ ‘Ngiyokwenza izwe libe incithakalo + ngenxa yokuthi benze izenzo zokungathembeki,’ + kusho iNkosi EnguMbusi uJehova.”

Imibhalo yaphansi