KumaHebheru 5:1-14

  • UJesu mkhulu kunabapristi abaphakeme abangabantu (1-10)

    • Ngokwendlela kaMelkhizedeki (6, 10)

    • Wafunda ukulalela ngokuhlupheka (8)

    • Kutholakala insindiso yaphakade ngenxa yakhe (9)

  • Isixwayiso ngokungavuthwa (11-14)

5  Ngoba yilowo nalowo mpristi ophakeme othathwa kubantu umiswa ngenxa yabo phezu kwezinto eziphathelene noNkulunkulu, + ukuze anikele izipho nemihlatshelo ngenxa yezono. +  Uyakwazi ukusebenzelana ngozwela* nabangenalwazi nabaphambukayo, njengoba naye enobuthakathaka* bakhe,  futhi ngenxa yalokho kumelwe azenzele iminikelo ngenxa yezono zakhe njengoba nje enza nangenxa yezesizwe. +  Umuntu akazithatheli lolu dumo ngokuzithandela, kodwa uluthola lapho ebizwa uNkulunkulu, njengoba nje u-Aroni abizwa. +  Kanjalo noKristu akazikhazimulisanga yena ngokuba umpristi ophakeme, + kodwa wakhazinyuliswa yiLowo owathi kuye: “Wena uyindodana yami; namuhla ngikuzele.” +  Njengoba esho futhi kwenye indawo, “Wena ungumpristi kuze kube phakade ngokwendlela kaMelkhizedeki.” +  Ngesikhathi esaphila emhlabeni, uKristu wanxusa wenza nezicelo, ngokukhala okukhulu nangezinyembezi, + kuLowo owayekwazi ukumsindisa ekufeni, futhi wazwiwa ngomusa ngenxa yokwesaba kwakhe uNkulunkulu.  Nakuba ayeyindodana, wafunda ukulalela ezintweni ahlupheka ngazo. +  Futhi ngemva kokuba enziwe waphelela, + bonke abamlalelayo babengathola insindiso yaphakade ngenxa yakhe, + 10  ngoba wabekwa uNkulunkulu ukuba abe ngumpristi ophakeme ngokwendlela kaMelkhizedeki. + 11  Sinokuningi esingakusho ngaye futhi kunzima ukukuchaza, ngoba seniye naba buthuntu ekuzweni. 12  Ngoba, nakuba bekufanele ngabe manje seningabafundisi,* nisadinga ukuba othile aphinde anifundise kusukela ekuqaleni izinto zokucathula + zamazwi angcwele kaNkulunkulu, futhi senibuyele emuva ekudingeni ubisi, hhayi ukudla okuqinile. 13  Ngoba wonke umuntu ophuza ubisi akajwayelene nezwi lokulunga, ngoba uyingane. + 14  Kodwa ukudla okuqinile kungokwabantu abavuthiwe, labo okuthe ngokusebenzisa amandla abo okuqonda bawenza aqeqeshelwa ukuhlukanisa okulungile nokungalungile.

Imibhalo yaphansi

Noma, “ngesisa; ngokulinganisela.”
Noma, “ehaqwe ubuthakathaka.”
NgesiGreki, “seningabafundisi ngenxa yesikhathi.”