Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

KumaHebheru

Izahluko

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Okuphakathi

 • 1

  • UNkulunkulu ukhuluma ngeNdodana yakhe (1-4)

  • INdodana iphakeme kunezingelosi (5-14)

 • 2

  • Naka ngaphezu kokujwayelekile (1-4)

  • Zonke izinto zingaphansi kukaJesu (5-9)

  • UJesu nabafowabo (10-18)

   • UMmeli Oyinhloko wensindiso yawo (10)

   • Umpristi ophakeme onesihe (17)

 • 3

  • UJesu mkhulu kunoMose (1-6)

   • Zonke izinto zakhiwe uNkulunkulu (4)

  • Isixwayiso ngokuntula ukholo (7-19)

   • “Uma nilalela izwi lakhe namuhla” (7, 15)

 • 4

  • Ingozi yokungangeni ekuphumuleni kukaNkulunkulu (1-10)

  • Isikhuthazo sokungena ekuphumuleni kukaNkulunkulu (11-13)

   • Izwi likaNkulunkulu liyaphila (12)

  • UJesu, umpristi ophakeme omkhulu (14-16)

 • 5

  • UJesu mkhulu kunabapristi abaphakeme abangabantu (1-10)

   • Ngokwendlela kaMelkhizedeki (6, 10)

   • Wafunda ukulalela ngokuhlupheka (8)

   • Kutholakala insindiso yaphakade ngenxa yakhe (9)

  • Isixwayiso ngokungavuthwa (11-14)

 • 6

  • Phokophelani ekuvuthweni (1-3)

  • Labo abawayo baphinde babethele iNdodana esigxotsheni (4-8)

  • Qinisekisani ithemba lenu (9-12)

  • Ukuqiniseka kwesithembiso sikaNkulunkulu (13-20)

   • Isithembiso nesifungo sikaNkulunkulu akunakuguqulwa (17, 18)

 • 7

  • UMelkhizedeki, inkosi nompristi ohlukile (1-10)

  • Ukuphakama kobupristi bukaKristu (11-28)

   • UKristu ukwazi ukusindisa ngokuphelele (25)

 • 8

  • Itabernakele lifanekisela izinto zasezulwini (1-6)

  • Kuqhathaniswa isivumelwano esidala nesisha (7-13)

 •   9

  • Inkonzo engcwele endaweni engcwele esemhlabeni (1-10)

  • UKristu ungena ezulwini negazi lakhe (11-28)

   • Umlamuleli wesivumelwano esisha (15)

 • 10

  • Imihlatshelo yezilwane ayisebenzi (1-4)

   • UMthetho uyisithunzi (1)

  • Umhlatshelo kaKristu wanikelwa kwaba kanye kuphela (5-18)

  • Indlela entsha nephilayo yokungena (19-25)

   • Singakuyeki ukuhlangana ndawonye (24, 25)

  • Isixwayiso ngesono samabomu (26-31)

  • Isibindi nokholo lokukhuthazela (32-39)

 • 11

  • Incazelo yokholo (1, 2)

  • Izibonelo zokholo (3-40)

   • Akwenzeki ukujabulisa uNkulunkulu ngaphandle kokholo (6)

 • 12

  • UJesu, uMphelelisi wokholo lwethu (1-3)

   • Ifu elikhulu lofakazi (1)

  • Ungasilulazi isiyalo esivela kuJehova (4-11)

  • Hambani endleleni eqondile (12-17)

  • Ukusondela eJerusalema lasezulwini (18-29)

 • 13

  • Izikhuthazo zokugcina nemikhonzo (1-25)

   • Ningakukhohlwa ukwamukela izivakashi (2)

   • Umshado mawuhlonishwe (4)

   • Lalelani abaholayo (7, 17)

   • Nikelani umhlatshelo wokudumisa (15, 16)