UHabakuki 1:1-17

 • Umprofethi ucela usizo (1-4)

  • “O Jehova, kuyoze kube nini?” (2)

  • “Kungani ubekezelela ukucindezela?” (3)

 • AmaKhaledi, ithuluzi likaNkulunkulu lokwahlulela (5-11)

 • Umprofethi uncenga uJehova (12-17)

  • ‘Nkulunkulu wami, wena awufi’ (12)

  • ‘Uhlanzeke kakhulu ukuthi ungabheka okubi’ (13)

1  Isimemezelo uHabakuki* umprofethi asibona embonweni:   O Jehova, kuyoze kube nini ngikhala ngicela usizo kodwa ungezwa? + Kuyoze kube nini ngicela ukusindiswa ebudloveni, kodwa ungangisizi? *+   Kungani ungenza ngibone izenzo ezimbi? Kungani ubekezelela ukucindezela? Kungani phambi kwami kukhona ukucekela phansi nobudlova? Kungani kugcwele izingxabano nombango?   Ngakho umthetho awusasebenzi,Nobulungisa abusenziwa nhlobo. Ngoba omubi ucindezela olungile;Yingakho ubulungisa buhlanekezelwe. +   “Bhekani phakathi kwezizwe, ninake! Bukani nimangele futhi nishaqeke;Ngoba kukhona okuzokwenzeka ezinsukwini zenuEningeke nikukholwe ngisho noma nixoxelwa ngakho. +   Ngoba ngivusa amaKhaledi, +Isizwe esinonya nesinamawala. Esikhukhula ezindaweni ezivulekile zomhlabaUkuze sithathe imizi okungeyona eyaso. +   Siyethusa futhi siyesabeka. Sizimisela owaso umthetho negunya. *+   Amahhashi aso anejubane ngaphezu kwezingwe,Anolaka ngaphezu kwezimpisi ebusuku. + Amahhashi aso ayagabavula;Amahhashi aso avela kude. Eza egijima njengokhozi luphuthuma ukuyodla. +   Siza nalo lonke ibutho laso ngenjongo yobudlova. + Ukuhlangana kobuso baso kunjengomoya wasempumalanga, +Sibutha izithunjwa njengesihlabathi. 10  Siklolodela amakhosiSihleka izikhulu eziphakeme. + Sihleka ngisho nazo zonke izindawo ezinezivikelo eziqinile; +Sinqwabelanisa indunduma yenhlabathi ukuze sigibele odongeni. 11  Siya phambili njengomoya, sidlule,Kodwa siyoba necala, +Ngoba sithi amandla aso siwathola kunkulunkulu waso.” *+ 12  Awuyena yini owaphakade Jehova? + O Nkulunkulu wami, oNgcwele wami, wena awufi. *+ O Jehova, usimisele ukuba sikhiphe isahlulelo sakho;Dwala lami, + usimisele ukujezisa* ngaso. + 13  Amehlo akho ahlanzeke kakhulu ukuba angabheka okubi,Awukwazi ukubekezelela ububi. + Pho kungani ubekezelela abakhohlisayo +Kungani uthula lapho umuntu omubi egwinya umuntu olunge ngaphezu kwakhe? + 14  Kungani wenza abantu babe njengezinhlanzi zasolwandle,Njengezilwane zasolwandle ezingenambusi? 15  Zonke uzikhipha* ngodobo. Uzibamba ngenethi lakhe,Uziqoqela enethini lakhe lokudoba. Yingakho ejabule kangaka. + 16  Yingakho enikelela inethi lakhe imihlatsheloEnzela* inethi lakhe lokudoba imihlatshelo;Ngoba ngenxa yamanethi isabelo sakhe sicebile,*Nokudla kwakhe okwekhethelo. 17  Ingabe uyoqhubeka ethulula inethi lakhe?* Ingabe uyolokhu ebulala izizwe engabonisi bubele? +

Imibhalo yaphansi

Cishe kusho “Ukwamukela Ngentshiseko.”
Noma, “ungangeneli.”
Noma, “nesithunzi.”
Noma kungaba, “amandla aso ngunkulunkulu waso.”
Noma kungaba, “ngeke sife.”
Noma, “ukuyala.”
Okuwukuthi, umKhaledi oyisitha.
Noma, “Eshunqisela.”
NgesiHebheru, “sinamafutha.”
Noma kungaba, “uyolokhu ehosha inkemba yakhe?”