Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

KwabaseGalathiya

Izahluko

1 2 3 4 5 6

Okuphakathi

 • 1

  • Ukubingelela (1-5)

  • Azikho ezinye izindaba ezinhle (6-9)

  • Izindaba ezinhle ezishunyayelwa uPawulu zivela kuNkulunkulu (10-12)

  • Ukuguquka kukaPawulu nomsebenzi wasekuqaleni (13-24)

 • 2

  • UPawulu uhlangana nabaphostoli eJerusalema (1-10)

  • UPawulu ulungisa uPetru (uKhefase) (11-14)

  • Kuthiwe balungile ngenxa yokholo kuphela (15-21)

 • 3

  • Imisebenzi yoMthetho nokholo (1-14)

   • Abalungile bayophila ngokholo (11)

  • UMthetho awusenzi singasebenzi isithembiso esenziwa ngo-Abrahama (15-18)

   • Inzalo ka-Abrahama, uKristu (16)

  • Umsuka nenjongo yoMthetho (19-25)

  • Amadodana kaNkulunkulu ngokholo (26-29)

   • Inzalo ka-Abrahama, labo abangabakaKristu (29)

 • 4

  • Abasezona izinceku kodwa sebengamadodana (1-7)

  • Ukukhathazeka kukaPawulu ngabaseGalathiya (8-20)

  • UHagari noSara: izivumelwano ezimbili (21-31)

   •  IJerusalema eliphezulu, umama wethu, likhululekile (26)

 • 5

  • Inkululeko yobuKristu (1-15)

  • Ukuhamba ngomoya (16-26)

   • Imisebenzi yenyama (19-21)

   • Izithelo zomoya (22, 23)

 • 6

  • Ukuthwalisana imithwalo (1-10)

   • Okuhlwanyelwayo kuyavunwa (7, 8)

  • Ukusoka akulutho (11-16)

   • Indalo entsha (15)

  • Isiphetho (17, 18)