Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

U-Ezra

Izahluko

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Okuphakathi

 • 1

  • Umyalo weNkosi uKoresi wokwakha kabusha ithempeli (1-4)

  • Amalungiselelo okubuya kwababedingiselwe eBhabhiloni (5-11)

 • 2

  • Uhlu lwababedingisiwe ababuya (1-67)

   • Izikhonzi zasethempelini (43-54)

   • Amadodana ezinceku zikaSolomoni (55-57)

  • Iminikelo yokuzithandela yasethempelini (68-70)

 • 3

  • Kwakhiwa kabusha i-⁠altare futhi kunikelwa imihlatshelo (1-7)

  • Ukwakhiwa kabusha kwethempeli kuyaqala (8, 9)

  • Kubekwa isisekelo sethempeli (10-13)

 • 4

  • Ukwakhiwa kabusha kwethempeli kuyaphikiswa (1-6)

  • Izitha zithumela isikhalo eNkosini u-⁠Aritahishashita (7-16)

  • Impendulo ka-Aritahishashita (17-22)

  • Ukwakhiwa kwethempeli kuyamiswa (23, 24)

 • 5

  • AmaJuda ayaqhubeka nokwakha ithempeli (1-5)

  • Incwadi kaThathenayi eya eNkosini uDariyu (6-17)

 • 6

  • Uphenyo lukaDariyu kanye nomyalo (1-12)

  • Kuqedwa ithempeli futhi liyavulwa (13-18)

  • Kugujwa iPhasika (19-22)

 • 7

  • U-Ezra ufika eJerusalema (1-10)

  • Incwadi ka-Aritahishashita eya ku-Ezra (11-26)

  • U-Ezra udumisa uJehova (27, 28)

 • 8

  • Uhlu lwalabo ababuya no-Ezra (1-14)

  • Amalungiselelo ohambo (15-30)

  • Ukusuka eBhabhiloni nokufika eJerusalema (31-36)

 • 9

  • Ukuganiselana kwa-Israyeli (1-4)

  • Umthandazo ka-Ezra wokuvuma izono (5-15)

 • 10

  • Isivumelwano sokuxosha abafazi bezinye izizwe (1-14)

  • Kuxoshwa abafazi bezinye izizwe (15-44)