Eksodusi 38:1-31

  • I-altare lomnikelo oshiswayo (1-7)

  • Indishi yethusi (8)

  • Igceke (9-20)

  • Uhlu lwezinto zokwakha itabernakele (21-31)

38  Wenza i-altare lomnikelo oshiswayo ngokhuni lomtholo. Laba nezinhlangothi ezine ezilinganayo, ubude balo babuyizingalo* ezinhlanu, ububanzi balo buyizingalo ezinhlanu, ukuphakama kwalo kuyizingalo ezintathu. +  Wenza izimpondo emakhoneni alo amane. Izimpondo zaba ingxenye yalo. Wabe eselinameka ngethusi. +  Ngemva kwalokho wenza zonke izinto ze-altare, amabhakede, amahalavu, izitsha, izimfologo nemicengezi yomlilo. Zonke izinto zalo wazenza ngethusi.  Waphinde wenzela i-altare isisefo, inethi lethusi, ngaphansi konqenqema lwalo, phakathi nendawo.  Wabumba amasongo amane emakhoneni amane eduze kwesisefo sethusi, aba izinto okuzongena kuzo izinduku.  Ngemva kwalokho wenza izinduku zokhuni lomtholo wazinameka ngethusi.  Wafaka izinduku emasongweni ezinhlangothini ze-altare ukuze lithwalwe. Wenza i-altare laba njengebhokisi lamapulangwe elingenalutho.  Wenza indishi yethusi + nento ehlala kuyo eyenziwe ngethusi; wasebenzisa izibuko* zabesifazane ababehlelelwe ukukhonza emnyango wetende lokuhlangana.  Wabe esenza igceke. + Ohlangothini oluseningizimu lwegceke, wenza amakhethini alengayo elineni elisezingeni eliphezulu elisontiwe, aba izingalo ezingu-100. + 10  Kwakunezinsika ezingu-20 nezisekelo zethusi ezingu-20 ezinezimbobo namahhuku ezinsika nezinto zawo zokubopha,* kwakungokwesiliva. 11  Nasohlangothini olusenyakatho kwakukhona amakhethini alengayo ayizingalo ezingu-100. Izinsika zawo ezingu-20 nezisekelo zawo zethusi ezingu-20 ezinezimbobo, kwakungezethusi. Amahhuku ezinsika nezinto zawo zokubopha* kwakungokwesiliva. 12  Kodwa ohlangothini olusentshonalanga, amakhethini alengayo ayeyizingalo ezingu-50. Kwakunezinsika eziyishumi nezisekelo eziyishumi ezinezimbobo, namahhuku ezinsika nezinto zazo zokubopha,* kwakungokwesiliva. 13  Ububanzi bohlangothi olusempumalanga babuyizingalo ezingu-50. 14  Kolunye uhlangothi kwakulenga amakhethini ayizingalo ezingu-15, nezinsika ezintathu nezisekelo ezintathu ezinezimbobo. 15  Kolunye uhlangothi lwesango legceke kwakulenga amakhethini ayizingalo ezingu-15, nezinsika ezintathu nezisekelo ezintathu ezinezimbobo. 16  Wonke amakhethini alengayo azungeze igceke ayengawelineni elisezingeni eliphezulu elisontiwe. 17  Izisekelo ezinezimbobo zezinsika zazingezethusi, amahhuku ezinsika nezinto zawo zokubopha* kwakungokwesiliva, ingxenye ephezulu yayinanyekwe ngesiliva futhi zonke izinsika zegceke zazinezibopho zesiliva. + 18  Ikhethini* lesango legceke lalenziwe ngentambo eluhlaza okwesibhakabhaka, uboya obuphephuli, indwangu ebomvu nelineni elisezingeni eliphezulu elisontiwe. Laliyizingalo ezingu-20 ubude, liyizingalo ezinhlanu ukuphakama lilingana namakhethini alengayo egceke. + 19  Izinsika zawo ezine nezisekelo ezine ezinezimbobo zazenziwe ngethusi. Amahhuku nezinto zokubopha* kwakungokwesiliva, ingaphezulu lazo lalinanyekwe ngesiliva. 20  Zonke izikhonkwane zetende letabernakele nezalo lonke igceke zazingezethusi. + 21  Okulandelayo uhlu lwezinto ezasetshenziselwa ukwakha itabernakele, itabernakele lobuFakazi, + uhlu olwenziwa ngokuyala kukaMose, njengesibopho samaLevi + eqondiswa u-Itamari + indodana ka-Aroni umpristi. 22  UBhezaleli + indodana ka-Uri indodana kaHure wesizwe sakwaJuda wenza konke uJehova ayekuyale uMose. 23  Wayeno-Oholiyabe + indodana ka-Ahisamaki wesizwe sakwaDani, ingcweti nomuntu owenza imihlobiso nomuntu oweluka ngentambo eluhlaza okwesibhakabhaka, uboya obuphephuli, indwangu ebomvu nelineni elisezingeni eliphezulu. 24  Lonke igolide elasetshenziswa kuwo wonke umsebenzi wendawo engcwele lalilingana negolide lomnikelo ozuliswayo, + amathalenta* angu-29 namashekeli* angu-730 ngeshekeli elivamile lendawo engcwele.* 25  Isiliva lalabo ababhalisiwe benhlangano lalingamathalenta angu-100 namashekeli angu-1 775 ngeshekeli elivamile lendawo engcwele.* 26  Uhhafu weshekeli womuntu ngamunye wawunguhhafu weshekeli ngeshekeli elivamile lendawo engcwele,* bonke ababephakathi kwalabo ababebhalisiwe kusukela eminyakeni engu-20 ubudala kuya phezulu, + baba ngu-603 550. + 27  Ukubunjwa kwezisekelo ezinezimbobo zendawo engcwele nezisekelo ezinezimbobo zekhethini kwaba amathalenta angu-100; izisekelo ezingu-100 ezinezimbobo zazilingana namathalenta angu-100, ithalenta elilodwa esisekelweni ngasinye esinembobo. + 28  Ngamashekeli angu-1 775, wenza amahhuku ezinsika wanameka ingxenye ephezulu yazo wakuhlanganisa ndawonye. 29  Ithusi lomnikelo* lalingamathalenta angu-70 namashekeli angu-2 400. 30  Ngalokhu wenza izisekelo ezinezimbobo zomnyango wetende lokuhlangana, i-altare lethusi nesisefo salo sethusi nazo zonke izinto ze-altare, 31  izisekelo ezinezimbobo zalo lonke igceke, izisekelo ezinezimbobo zesango legceke, nazo zonke izikhonkwane zetende zetabernakele nazo zonke izikhonkwane zetende + zalo lonke igceke.

Imibhalo yaphansi

Ingalo elingana no-44,5 cm. Bheka iSithasiselo B14.
Okuwukuthi, izibuko zensimbi ezicwebezeliswe kakhulu.
Noma, “namasongo azo okubopha.”
Noma, “namasongo azo okubopha.”
Noma, “namasongo azo okubopha.”
Noma, “namasongo azo okubopha.”
Noma, “Isihenqo.”
Noma, “namasongo azo okubopha.”
Ithalenta lalilingana no-34,2 kg. Bheka iSithasiselo B14.
Ishekeli lalilingana no-11,4 g. Bheka iSithasiselo B14.
Noma, “ngeshekeli elingcwele.”
Noma, “ngeshekeli elingcwele.”
Noma, “ngeshekeli elingcwele.”
Noma, “lomnikelo ozuliswayo.”