Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Kwabase-Efesu

Izahluko

1 2 3 4 5 6

Okuphakathi

 • 1

  • Ukubingelela (1, 2)

  • Izibusiso ezingokomoya (3-7)

  • Ukuhlanganisela zonke izinto kuKristu (8-14)

   • ‘Isimiso sokuqondisa izinto’ ngesikhathi esimisiwe (10)

   • Ukubekwa uphawu ngomoya ‘njengesiqinisekiso esinikezwa kusengaphambili’ (13, 14)

  • UPawulu ubonga uNkulunkulu ngokholo lwabase-Efesu futhi uyabathandazela (15-23)

 •   2

  • Uniphilisile kanye noKristu (1-10)

  • Udonga olwaluhlukanisa luyabhidlizwa (11-22)

 • 3

  • Imfihlo engcwele izohlanganisa nabantu beZizwe (1-13)

   • Abantu beZizwe bayizindlalifa noKristu (6)

   • Injongo engunaphakade kaNkulunkulu (11)

  • Ukuthandazelwa kwabase-Efesu ukuba bathole ukuqonda (14-21)

 • 4

  • Ubunye emzimbeni kaKristu (1-16)

   • Izipho ezingabantu (8)

  • Ubuntu obudala nobusha (17-32)

 • 5

  • Inkulumo nokuziphatha okuhlanzekile (1-5)

  • Hambani njengabantwana bokukhanya (6-14)

  • Gcwaliswani ngomoya (15-20)

   • Sisebenziseni kahle isikhathi senu (16)

  • Iseluleko esiya emadodeni nomkawo (21-33)

 • 6

  • Iseluleko esiya ezinganeni nakubazali (1-4)

  • Iseluleko esiya ezigqileni nasemakhosini azo (5-9)

  • Zonke izembatho zempi ezivela kuNkulunkulu (10-20)

  • Imikhonzo (21-24)