Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

U-Amose

Izahluko

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Okuphakathi

 • 1

  • U-Amose uthola umyalezo ovela kuJehova (1, 2)

  • Izahlulelo zokuvukela kaningi (3-15)

 • 2

  • Izahlulelo zokuvukela kaningi (1-16)

 • 3

  • Ukumemezela isahlulelo sikaNkulunkulu (1-8)

   • UNkulunkulu wembula imfihlo yakhe (7)

  • Umyalezo omelene neSamariya (9-15)

 • 4

  • Umyalezo omelene nezinkomo zaseBhashani (1-3)

  • UJehova ukwenza inhlekisa ukukhulekela kwamanga kuka-Israyeli (4, 5)

  • U-Israyeli uyenqaba ukwamukela isiyalo (6-13)

   • “Lungela ukuhlangana noNkulunkulu wakho” (12)

   • ‘UNkulunkulu utshela umuntu imicabango yaKhe’ (13)

 • 5

  • U-Israyeli unjengentombi nto ewile (1-3)

  • Funani uNkulunkulu, niqhubeke niphila (4-17)

   • Zondani okubi, nithande okuhle (15)

  • Usuku lukaJehova, usuku lobumnyama (18-27)

   • Imihlatshelo ka-Israyeli iyenqatshwa (22)

 • 6

  • Maye kulabo abazithela ngabandayo! (1-14)

   • Imibhede yezinyo lendlovu; izinkomishi zewayini (4, 6)

 • 7

  • Imibono ebonisa ukuthi ukuphela kuka-Israyeli kuseduze (1-9)

   • Izintethe (1-3), umlilo (4-6), intambo yokukala (7-9)

  • U-Amose utshelwa ukuba ayeke ukuprofetha (10-17)

 • 8

  • Umbono kabhasikidi wezithelo zasehlobo (1-3)

  • Abacindezeli bayalahlwa (4-14)

   • Indlala engokomoya (11)

 • 9

  • Izahlulelo zikaNkulunkulu azinakubalekelwa (1-10)

  • Kuyovuswa idokodo likaDavide (11-15)