AmaHubo 98:1-9

  • UJehova, uMsindisi noMahluleli olungile

    • Insindiso kaJehova yenziwa yaziwe (2, 3)

Ihubo. 98  Hubelani uJehova ingoma entsha, +Ngoba wenze izinto ezimangalisayo. + Isandla sakhe sokudla, ingalo yakhe engcwele, silethe insindiso. *+   UJehova wenze insindiso yakhe yaziwa; +Ukwambulile ukulunga kwakhe ezizweni. +   Usikhumbulile isithembiso sakhe sokubonisa indlu ka-Israyeli uthando oluqotho nokuthembeka. + Umhlaba wonke uyibonile insindiso kaNkulunkulu* wethu. +   Memezani ngenjabulo nidumise uJehova, nonke nina bantu basemhlabeni. Thokozani nimemeze ngenjabulo nihube izingoma zokudumisa. *+   Hubelani* uJehova ngehabhu,Ngehabhu nangengoma emnandi.   Ngamacilongo nangomsindo wophondo, +Memezani ngenjabulo phambi kweNkosi, uJehova.   Ulwandle maludume nakho konke okukulo,Umhlaba* nabahlala kuwo.   Imifula mayishaye ihlombe;Izintaba mazimemeze ngenjabulo kanyekanye +   Phambi kukaJehova, ngoba uyeza* uzokwahlulela umhlaba. Uzokwahlulela abahlala emhlabeni* ngokulunga +Nezizwe ngobulungisa. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “simenze wanqoba.”
Noma, “ukubonile ukunqoba kukaNkulunkulu.”
Noma, “nicule nidlale nezinsimbi.”
Noma, “Culelani.”
Noma, “Izwe.”
Noma, “ufikile.”
Noma, “izwe elivundile.”