AmaHubo 95:1-11

  • Ukukhulekela kweqiniso okuhambisana nokulalela

    • “Uma nilalela izwi lakhe namuhla” (7)

    • “Ningayenzi lukhuni inhliziyo yenu” (8)

    • “Ngeke singene ekuphumuleni kwami” (11)

95  Wozani, masimmemeze ngenjabulo uJehova! Masimemeze ngokuthokoza, sidumise iDwala lethu lensindiso. +   Masizeni phambi kwakhe* simbonge; +Masimemeze ngokuthokoza, simdumise ngamahubo.   Ngoba uJehova unguNkulunkulu omkhulu,UyiNkosi enkulu kunabo bonke abanye onkulunkulu. +   Ulawula ngisho nasekujuleni komhlaba;Iziqongo zezintaba zingezakhe. +   Ulwandle alwenza lungolwakhe, +Izandla zakhe zenza umhlabathi owomile. +   Wozani, masikhuleke sikhothame;Masiguqe phambi kukaJehova uMenzi wethu. +   Ngoba unguNkulunkulu wethu,Thina singabantu bedlelo lakhe,Siyizimvu ezinakekelwa nguye. *+ Uma nilalela izwi lakhe namuhla, +   Ningayenzi lukhuni inhliziyo yenu njengoba kwenza okhokho benu eMeriba, *+Njengasosukwini lwaseMasa* ehlane, +   Lapho okhokho benu bengivivinya; +Bangivivinya nakuba babeyibonile imisebenzi yami. + 10  Iminyaka engu-40 ngangisenyanya leso sizukulwane, ngathi: “Siyisizwe esihlale siphambuka ezinhliziyweni zaso;Asikazazi izindlela zami.” 11  Ngakho ngafunga ngithukuthele ngathi: “Ngeke singene ekuphumuleni kwami.” +

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “kobuso bakhe.”
NgesiHebheru, “zesandla sakhe.”
Incazelo: “Ukuxabana.”
Incazelo: “Ukuvivinya; Uvivinyo.”