AmaHubo 77:1-20

  • Umthandazo ngesikhathi sokucindezeleka

    • Ukuzindla ngemisebenzi kaNkulunkulu (11, 12)

    • ‘Ubani omkhulu njengawe, Nkulunkulu?’ (13)

Kumqondisi; ngenothi leJeduthuni.* Elika-Asafa. + Ihubo. 77  Ngizokhala kuNkulunkulu ngezwi lami;Ngizokhala kuNkulunkulu, yena uzongizwa. +   Lapho ngicindezelekile, ngifuna uJehova. + Ebusuku ngiphakamisa izandla zami ngithandaze. Angiduduzeki.   Lapho ngikhumbula uNkulunkulu, ngiyabubula; +Ngikhathazekile, ngiphelelwa amandla. *+ (Sela)   Awuwavumeli amehlo ami ukuba acimeze;Ngikhathazekile, angikwazi nokukhuluma.   Ngikhumbula izinsuku zakudala, +Iminyaka eyadlula kudala.   Ebusuku ngikhumbula ingoma yami; *+Ngiyazindla enhliziyweni yami; +Ngiyahlolisisa* ukuze ngiqonde.   Ingabe uJehova uyosilahla kuze kube phakade? + Ngeke aphinde yini asibonise umusa wakhe? +   Ingabe uthando lwakhe oluqotho luphele phakade? Ingabe isithembiso sakhe ngeke sigcwaliseke kuzo zonke izizukulwane?   UNkulunkulu usekhohliwe yini ukubonisa umusa, +Noma ingabe intukuthelo yakhe iqede isihe sakhe? (Sela) 10  Kumelwe yini ngilokhu ngithi: “Yilokhu okungikhathazayo: *+ OPhezukonke useshintshe indlela asiphatha ngayo”? 11  Ngizoyikhumbula imisebenzi kaJah;Ngizozikhumbula izenzo zakho ezimangalisayo zakudala. 12  Ngizozindla ngawo wonke umsebenzi wakhoNgizocabangisisa ngezenzo zakho. + 13  O Nkulunkulu, izindlela zakho zingcwele. Yimuphi nje unkulunkulu omkhulu njengawe, Nkulunkulu? + 14  Wena unguNkulunkulu weqiniso, owenza izinto ezimangalisayo. + Uwabonisile amandla akho ezizweni. + 15  Abantu bakho ubakhululile ngamandla* akho, +Amadodana kaJakobe nakaJosefa. (Sela) 16  O Nkulunkulu, amanzi akubona;Amanzi akubona aphazamiseka. + Amanzi ajulile ayaluza. 17  Amafu athulula amanzi. Amafu amnyama aduma,Imibani yakho yajikijeleka ngapha nangapha njengemicibisholo. + 18  Umsindo wokuduma + wawunjengowamasondo enqola;Imibani yakhanyisa umhlaba; *+Umhlaba wandindizela wazamazama. + 19  Indlela yakho yanqamula olwandle, +Indlela yakho yanqamula emanzini amaningi;Kodwa izinyathelo zakho azizange zibonakale. 20  Abantu bakho wabahola njengomhlambi, +Usebenzisa* uMose no-Aroni. +

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “umoya wami ubuthakathaka.”
Noma, “umculo wami wezintambo.”
NgesiHebheru, “Umoya wami uyahlolisisa.”
Noma, “okungihlabayo.”
NgesiHebheru, “ngengalo.”
Noma, “izwe.”
NgesiHebheru, “Ngesandla.”