AmaHubo 63:1-11

  • Ukulangazelela uNkulunkulu

    • “Uthando lwakho oluqotho lungcono kunokuphila” (3)

    • “Nganelisekile ngokudla okungcono” (5)

    • Ukuzindla ngoNkulunkulu phakathi nobusuku (6)

    • ‘Ngibambelele kuNkulunkulu’ (8)

Ihubo likaDavide, lapho esehlane lakwaJuda. + 63  O Nkulunkulu, wena unguNkulunkulu wami, ngilokhu ngikufuna. + Ngiyakulangazelela. + Ngiphelelwe amandla ngenxa yokukulangazelelaEzweni elomile neliwugwadule, lapho kungenamanzi khona. +   Ngakho ngikubhekile endaweni engcwele;Ngiwabonile amandla akho nenkazimulo yakho. +   Ngenxa yokuthi uthando lwakho oluqotho lungcono kunokuphila, +Ngizokudumisa ngezindebe zami. +   Ngizokudumisa ukuphila kwami konke;Ngizophakamisa izandla zami ngibize igama lakho.   Nganelisekile ngokudla okungcono nokwekhethelo,*Ngakho ngizokudumisa ngezwi eligcwele injabulo. +   Ngiyakukhumbula lapho ngisembhedeni wami;Ngizindla ngawe phakathi nobusuku. +   Ngoba ungumsizi wami, +Ngimemeza ngenjabulo emthunzini wamaphiko akho. +   Ngibambelele kuwe;Isandla sakho sokudla singibambe sangiqinisa. +   Kodwa labo abafuna ukungibulalaBayokwehlela egodini. 10  Bayobulawa ngenkemba;Bayoba ukudla kwezimpungushe.* 11  Kodwa inkosi iyojabula ngoNkulunkulu. Wonke umuntu ofunga igama laKhe uyothokoza,*Ngoba umlomo walabo abanamanga uyovalwa.

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “nangamanoni.”
Noma, “kojakalase.”
Noma, “uyoziqhayisa.”