AmaHubo 57:1-11

  • Isicelo sokuboniswa umusa

    • Ukuphephela ngaphansi kwamaphiko kaNkulunkulu (1)

    • Izitha ziwele ogibeni lwazo (6)

Kumqondisi; ngenothi elithi “Ungabhubhisi.” ElikaDavide. Imiktamu.* Lapho ebalekele uSawule wayocasha emhumeni. + 57  Ngibonise umusa, Nkulunkulu, ngibonise umusa,Ngoba ngiphephela kuwe, +Ngiphephela emthunzini wamaphiko akho kuze kudlule izinkinga zami. +   Ngibiza uNkulunkulu oPhezukonke,UNkulunkulu weqiniso, ongikhululayo ebunzimeni.   Uyothumela usizo esezulwini angisindise. + Uyomenza akhungatheke ongihlaselayo. (Sela) UNkulunkulu uyothumela uthando lwakhe oluqotho nokwethembeka kwakhe. +   Ngizungezwe amabhubesi; +Kumelwe ngilale phakathi kwabantu abafuna ukungishwabadela,Abamazinyo abo ayimikhonto nemicibisholoNabalulimi lwabo luyinkemba ebukhali. +   Mawuphakanyiswe ngaphezu kwamazulu, Nkulunkulu;Inkazimulo yakho mayibe ngaphezu kwawo wonke umhlaba. +   Babeke inethi ukuze babambe izinyawo zami; +Ngikhotheme ngenxa yokucindezeleka. + Bagubhe umgodi phambi kwami,Kodwa yibo abawele kuwo. + (Sela)   Inhliziyo yami igxilile, Nkulunkulu, +Inhliziyo yami igxilile. Ngizohlabelela ngidlale nezinsimbi zomculo.   Vuka, nhliziyo yami. Vuka, nsimbi yomculo enezintambo; nawe habhu. Ngifuna ukudlala umculo. Ngizovuka entathakusa. +   Ngizokudumisa phakathi kwezizwe Jehova; +Ngizokuhubela izingoma zokudumisa phakathi kwezizwe. + 10  Ngoba uthando lwakho oluqotho lukhulu, njengokuphakama kwamazulu, +Nokuthembeka kwakho kufinyelela esibhakabhakeni. 11  Mawuphakanyiswe ngaphezu kwamazulu, Nkulunkulu;Inkazimulo yakho mayibe ngaphezu kwawo wonke umhlaba. +

Imibhalo yaphansi