AmaHubo 50:1-23

  • UNkulunkulu wahlulela phakathi koqotho nomubi

    • Isivumelwano sikaNkulunkulu ngomhlatshelo (5)

    • “UNkulunkulu unguMahluleli” (6)

    • Zonke izilwane zingezikaNkulunkulu (10, 11)

    • UNkulunkulu udalula ababi (16-21)

Ihubo lika-Asafa. + 50  UNkulunkulu ophakeme kunabanye onkulunkulu, uJehova, *+ ukhulumile;Ubiza umhlabaKusukela ekuphumeni kwelanga kuze kube sekushoneni kwalo.*   UNkulunkulu uyakhanya eseZiyoni, idolobha elihle ngokuphelele. +   UNkulunkulu wethu uzofika futhi ngeke ahlale ethule. + Phambi kwakhe kukhona umlilo oqothulayo, +Kuvunguza isiphepho nxazonke zakhe. +   Ubiza amazulu nomhlaba njengofakazi, +Ukuze ahlulele abantu bakhe: +   “Buthelani kimi abantu bami abaqotho,Labo abenza isivumelwano nami ngomhlatshelo.” +   Amazulu amemezela ukulunga kwakhe,Ngoba uNkulunkulu unguMahluleli. + (Sela)   “Lalelani bantu bami, mina ngizokhuluma;Israyeli, ngizonikeza ubufakazi obukulahlayo. + NginguNkulunkulu, uNkulunkulu wakho. +   Angikusoli ngenxa yemihlatshelo yakho,Noma ngenxa yeminikelo yakho eshiswa ngokuphelele ehlale iphambi kwami. +   Akudingeki ngithathe inkunzi emzini wakho,Noma izimbuzi* ezibayeni zakho. + 10  Ngoba zonke izilwane zasendle ezisemahlathini zingezami, +Ngisho nezilwane ezikuzo zonke izintaba. 11  Ngizazi zonke izinyoni ezisezintabeni; +Izilwane zasendle ezingenakubalwa zingezami. 12  Ukube bengilambile, bengingeke ngitshele wena,Ngoba umhlaba nakho konke okukuwo kungokwami. + 13  Ngizoyidla yini inyama yezinkunziNgiphuze negazi lezimbuzi? + 14  Nikela ukubonga njengomhlatshelo wakho kuNkulunkulu, +Ugcwalise izifungo zakho koPhezukonke; + 15  Ngibize ngesikhathi sokucindezeleka. + Ngizokukhulula, wena ungikhazimulise.” + 16  Kodwa uNkulunkulu uyothi komubi: “Unalungelo lini lokukhuluma ngeziqondiso zami, +Noma lokukhuluma ngesivumelwano sami? + 17  Ngoba uyasizonda isiyalo,*Ulokhu ungawalaleli amazwi ami. *+ 18  Lapho ubona isela, usebenzelana nalo, *+Uphila neziphingi. 19  Umlomo wakho uwusebenzisela ukukhuluma izinto ezimbi,Inkohliso inamathele olimini lwakho. + 20  Uhlala phansi ukhulume kabi ngomfowenu; +Udalula amaphutha omfowenu.* 21  Lapho wenza lezi zinto, ngathula,Wawucabanga ukuthi ngizofana nawe. Kodwa manje ngizokusola,Ngizowasho amacala engikubeka wona. + 22  Ngicela nicabange ngalokhu, nina enikhohlwa uNkulunkulu, +Ukuze nginganidwenguli nibe yizicucu ebe engekho ozonikhulula. 23  Lowo onikela ukubonga njengomhlatshelo wakhe uyangikhazimulisa, +Lowo olandela inkambo yokulunga,Ngizomenza abone insindiso kaNkulunkulu.” +

Imibhalo yaphansi

Noma, “Owaphezulu, uNkulunkulu, uJehova.”
Noma, “Kusukela empumalanga kuye entshonalanga.”
NgesiHebheru, “izimpongo.”
Noma, “isiqondiso.”
NgesiHebheru, “uphonsa amazwi ami emva kwakho.”
Noma kungaba, “uhlanganyela kanye nalo.”
Noma, “Ulimaza idumela lomfowenu.”