AmaHubo 48:1-14

  • IZiyoni, idolobha leNkosi Enkulu

    • Umhlaba wonke uyajabula (2)

    • Hlolani idolobha nemibhoshongo yalo (11-13)

Ingoma. Ihubo lamadodana kaKhora. + 48  UJehova mkhulu, kumelwe adunyiswe kakhuluEdolobheni likaNkulunkulu wethu, entabeni yakhe engcwele.   Lihle endaweni yalo ephakeme, umhlaba wonke uyajabula ngalo, +INtaba iZiyoni ikude le enyakatho, Idolobha leNkosi Enkulu. +   Emibhoshongweni yalo enezivikelo eziqinile,UNkulunkulu ukwenze kwaziwa ukuthi uyindawo yokuphephela elondekile. *+   Ngoba amakhosi abuthene;*Afike ehamba ndawonye.   Lapho elibona, amangala. Esaba abaleka ethukile.   Athuthumela lapho,Abanjwa izinhlungu njengowesifazane obelethayo.   Uphihliza imikhumbi yaseTharishishi ngomoya wasempumalanga.   Sesizibonele ngawethu lokho esakuzwaEdolobheni likaJehova wamabutho, edolobheni likaNkulunkulu wethu. UNkulunkulu uzolenza lilondeke kuze kube phakade. + (Sela)   O Nkulunkulu, sizindla ngothando lwakho oluqotho, +Siphakathi ethempelini lakho. 10  O Nkulunkulu, njengegama lakho, udumo lwakhoLufinyelela emaphethelweni omhlaba. + Isandla sakho sokudla sigcwele ukulunga. + 11  Kwangathi iNtaba iZiyoni + ingathokoza,Kwangathi amadolobhana* akwaJuda angajabula, ngenxa yezahlulelo zakho. + 12  Zungezani iZiyoni, nilikake;Balani imibhoshongo yalo. + 13  Nakisisani izindonga zalo. *+ Hlolani imibhoshongo yalo evikelekile,Ukuze nilandise ngalo ezizukulwaneni ezizayo. 14  Ngoba lo Nkulunkulu unguNkulunkulu wethu + kuze kube phakade naphakade. Uyosihola kuze kube phakade. *+

Imibhalo yaphansi

Noma, “uyindawo ephakeme elondekile.”
Noma, “ahlangene.”
NgesiHebheru, “amadodakazi.”
Noma, “izindonga zalo eziqinile.”
Noma kungaba, “kuze kube yilapho sifa.”