AmaHubo 43:1-5

  • UNkulunkulu njengoMahluleli uyasindisa

    • “Thumela ukukhanya kwakho neqiniso lakho” (3)

    • “Kungani ngiphelelwa yithemba?” (5)

    • “Ngizomlinda uNkulunkulu” (5)

43  Ngahlulele Nkulunkulu, +Ngimele ecaleni lami + lomthetho umelane nesizwe esingathembekile. Ngikhulule kumuntu okhohlisayo nongalungile.   Ngoba wena unguNkulunkulu wami, inqaba yami. + Ungilahleleni? Kungani kumelwe ngihambahambe ngidabukile ngenxa yokucindezelwa yisitha sami? +   Thumela ukukhanya kwakho neqiniso lakho. + Kwangathi kungangihola; +Kwangathi kungangiholela entabeni yakho engcwele nasetabernakele lakho elikhulu. +   Khona-ke ngizoza e-altare likaNkulunkulu, +Ngizojabula kakhulu ngoNkulunkulu wami. O Nkulunkulu, Nkulunkulu wami, ngizokudumisa ngehabhu. +   Kungani ngiphelelwa yithemba,Kungani ngikhathazekile? Ngizomlinda uNkulunkulu, +Ngoba ngisazomdumisa njengoMsindisi wami Omkhulu noNkulunkulu wami. +

Imibhalo yaphansi