AmaHubo 42:1-11

  • Ukudumisa uNkulunkulu njengoMsindisi Omkhulu

    • Ukomela uNkulunkulu njengenyamazane yomele amanzi (1, 2)

    • “Kungani ngiphelelwa yithemba?” (5, 11)

    • “Ngizomlinda uNkulunkulu” (5, 11)

Kumqondisi. Imaskili* lamadodana kaKhora. + 42  Njengenyamazane elangazelela imifudlana yamanzi,Nkulunkulu, ngikulangazelela* kanjalo.   Ngomele uNkulunkulu, uNkulunkulu ophilayo. + Ngingavela nini phambi kukaNkulunkulu? *+   Ngihlale ngikhala imini nobusuku;Usuku lonke abantu bayangiklolodela bathi: “Uphi uNkulunkulu wakho?” +   Lezi zinto ngiyazikhumbula, ngiveza imizwa yami,Ngoba ngake ngahamba kanye nesixuku;Ngangivame ukuhamba* phambi kwaso ngiye endlini kaNkulunkulu,Ngomsindo wokujabula nokubonga,Wesixuku esigubha umkhosi. +   Kungani ngiphelelwa yithemba? + Kungani ngikhathazekile? Ngizomlinda uNkulunkulu, +Ngoba ngisazomdumisa njengoMsindisi wami Omkhulu. +   Ngiphelelwe yithemba, Nkulunkulu wami. + Yingakho ngikukhumbula, +Ngisezweni laseJordani naseziqongweni zeHermoni,NgiseNtabeni iMizari.*   Amanzi ajulile abiza amanzi ajulileLapho kuzwakala umsindo wezimpophoma zakho. Amagagasi akho agubhayo anjengezinkinga ezingihlasele. +   Emini uJehova uzongibonisa uthando lwakhe oluqotho,Ebusuku ngizocula ngaye—ngizothandaza kuNkulunkulu wokuphila kwami. +   Ngizothi kuNkulunkulu, idwala lami: “Kungani ungikhohliwe? + Kungani kufanele ngihambe ngidabukile ngenxa yokucindezelwa yisitha sami?” + 10  Ngenzondo* izitha zami ziyangiklolodela;Usuku lonke zingiklolodela zithi: “Uphi uNkulunkulu wakho?” + 11  Kungani ngiphelelwa yithemba? Kungani ngikhathazekile? Ngizomlinda uNkulunkulu, +Ngoba ngisazomdumisa njengoMsindisi wami Omkhulu nanjengoNkulunkulu wami. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “umphefumulo wami ukulangazelela.”
NgesiHebheru, “Ngingaya nini endlini kaNkulunkulu.”
Noma, “ukuhamba kancane.”
Noma, “Ngisentabeni encane.”
Noma kungaba, “Njengokungathi ziphula amathambo ami.”