AmaHubo 38:1-22

  • Umthandazo womuntu ophendukayo ososizini

    • “Ngicindezelekile, ngidikibele” (6)

    • UJehova uyabezwa labo abalindela yena (15)

    • “Ngangikhathazekile ngenxa yesono sami” (18)

Ihubo likaDavide eliyisikhumbuzo.* 38  O Jehova, ungangisoli uthukuthele,Ungangiqondisi ngolaka. +   Ngoba imicibisholo yakho ingene yajula ngaphakathi kimi,Isandla sakho siyangicindezela. +   Wonke umzimba wami uyagula* ngenxa yentukuthelo yakho. Akukho kuthula emathanjeni ami ngenxa yesono sami. +   Ngoba iziphambeko zami zinqwabelane zadlula ikhanda lami; +Njengomthwalo osindayo, ziyangisinda kakhulu.   Amanxeba ami anuka kabi, ayabhibha,Ngenxa yobuwula bami.   Ngicindezelekile, ngidikibele;Usuku lonke ngihambahamba ngidabukile.   Ngiyasha ngaphakathi;*Wonke umzimba wami uyagula. +   Sengindikindiki futhi ngidangele kakhulu;Inhliziyo yami esosizini yenza ngibubule.*   O Jehova, uyazazi zonke izifiso zami,Ukububula kwami akufihlekile kuwe. 10  Inhliziyo yami ishaya ngamandla, ngiphelelwe amandla,Nokukhanya kwamehlo ami kungishiyile. + 11  Abangane bami nabantu engazana nabo bayangigwema ngenxa yenhlupho yami,Nabajwayelene nami sebehambela kude. 12  Labo abazingela ukuphila kwami babeka izicupho;Labo abazama ukungilimaza bakhuluma okubi; +Bavungazela inkohliso usuku lonke. 13  Kodwa njengomuntu oyisithulu, ngeke ngilalele; +Njengomuntu ongakhulumi,* ngeke ngiwuvule umlomo wami. + 14  Senginjengomuntu ongezwa,Umlomo wami awunalutho ozolusho ukuze ngizivikele. 15  Ngoba ngalindela wena, Jehova, +O Jehova Nkulunkulu wami, wangiphendula. + 16  Ngoba ngathi: “Kwangathi bangejabule ngamiNoma baziphakamise lapho unyawo lwami lushelela.” 17  Ngoba ngase ngizoquleka,Ngangihlale ngizwa ubuhlungu. + 18  Ngangikhathazekile ngenxa yesono sami; +Ngasivuma isiphambeko sami. + 19  Kodwa izitha zami zinomdlandla* namandla,*Labo abangizonda ngaphandle kwesizathu sebebaningi. 20  Lapho ngenza okuhle bona benza okubi kimi;Babemelana nami ngenxa yokuphishekela kwami okuhle. 21  O Jehova, ungangishiyi. O Nkulunkulu, ungaqheleli kude nami. + 22  Shesha uzongisiza,Jehova msindisi wami. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “lokukhumbuza.”
NgesiHebheru, “Akukho ndawo ephilile enyameni yami.”
NgesiHebheru, “Akukho ndawo engashi okhalweni lwami.”
Noma, “ngibhonge.”
Noma, “oyisimungulu.”
NgesiHebheru, “zinempilo.”
Noma kungaba, “Kodwa nginezitha eziningi ngaphandle kwesizathu.”