AmaHubo 3:1-8

  • Ukwethembela kuNkulunkulu naphezu kokuba sengozini

    • ‘Kungani ziningi kangaka izitha zami?’ (1)

    • “Insindiso ingekaJehova” (8)

Ihubo likaDavide ngesikhathi ebalekela u-Absalomu + indodana yakhe. 3  O Jehova, kungani zibe ziningi kangaka izitha zami? + Kungani bebaningi kangaka abangivukelayo? +   Abaningi bathi ngami:* “UNkulunkulu ngeke amsindise.” + (Sela)*   Kodwa wena Jehova, uyihawu nxazonke zami, +Uyinkazimulo yami, + uphakamisa ikhanda lami. +   Ngizommemeza uJehova,Uzongiphendula esentabeni yakhe engcwele. + (Sela)   Ngizolala ngizumeke;Ngizovuka ngiphephile,Ngoba uJehova uyaqhubeka engisekela. +   Angiwesabi amashumi ezinkulungwane zabantuAbavela nxazonke bezongihlasela. +   O Jehova, vuka! Ngisindise, + Nkulunkulu wami! Ngoba uyozishaya emhlathini zonke izitha zami;Uyowaphula amazinyo ababi. +   Insindiso ingekaJehova. + Isibusiso sakho siphezu kwabantu bakho. (Sela)

Imibhalo yaphansi

Noma, “ngomphefumulo wami.”