AmaHubo 21:1-13

  • Inkosi ethembela kuJehova iyabusiswa

    • Inkosi inikwa ukuphila isikhathi eside (4)

    • Izitha zikaNkulunkulu ziyonqotshwa (8-12)

Kumqondisi. Ihubo likaDavide. 21  O Jehova, inkosi iyajabula ngamandla akho; +Ijabula kakhulu ngezenzo zakho zokusindisa! +   Uyinike lokho okufiswa yinhliziyo yayo, +Awusigodlanga isicelo sayo. (Sela)   Ngoba uyihlangabeze ngezibusiso ezicebile;Ubeka umqhele wegolide elicwengiwe ekhanda layo. +   Yacela ukuphila kuwe, wayinika kona, +Ukuphila isikhathi eside,* kuze kube phakade naphakade.   Izenzo zakho zensindiso ziyilethela inkazimulo enkulu. + Uyinika isithunzi nobukhazikhazi.   Uyibusisa phakade; +Uyenza ithokoze ngoba unayo. +   Ngoba inkosi ithembela kuJehova; +Ngenxa yothando oluqotho loPhezukonke, ngeke intengantengiswe. *+   Isandla sakho siyozithola zonke izitha zakho;Isandla sakho sokudla siyobathola abakuzondayo.   Lapho ufika, uyobabhubhisa njengezinto eziphonswa emlilweni. UJehova uyobaqothula lapho ethukuthele, umlilo uyobashwabadela. + 10  Isizukulwane* sabo uyosibhubhisa emhlabeni,Nenzalo yabo kubantwana babantu. 11  Ngoba babehlose ukwenza okubi kuwe; +Bacebe amacebo angeke aphumelele. + 12  Uyobenza babaleke +Lapho ubhekisa ngakubo* umnsalo wakho. 13  O Jehova, vuka, ubonise amandla akho. Sizowahubela izindumiso* amandla akho.

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “Ubude bezinsuku.”
Noma, “ayisoze yazanyazanyiswa.”
NgesiHebheru, “Isithelo.”
NgesiHebheru, “ngasebusweni babo.”
NgesiHebheru, “Sizocula sidumise.”