AmaHubo 141:1-10

  • Umthandazo wokucela ukuvikelwa

    • “Kwangathi umthandazo wami ungaba njengempepho” (2)

    • Ukusola kolungile kunjengamafutha (5)

    • Ababi bawela emanetheni abo (10)

Ihubo likaDavide. 141  O Jehova, ngiyakubiza. + Shesha uzongisiza. + Ngilalele lapho ngikubiza. +   Kwangathi umthandazo wami ungaba njengempepho + elungisiwe phambi kwakho, +Izandla zami eziphakanyisiwe zibe njengomnikelo wokudla okusanhlamvu wakusihlwa. +   O Jehova, bekela umlomo wami umqaphi,Beka umlindi aqaphe umnyango wezindebe zami. +   Ungayivumeli inhliziyo yami ukuba ithande okubi, +Ukuba ngenze izinto ezimbi nabantu ababi;Sengathi ngingezitike ngezibiliboco zabo.   Uma olungile engangishaya, ubeyobe engibonisa uthando oluqotho; +Uma engisola, bekuyoba njengamafutha ekhanda lami, +Ikhanda lami elingeke liwenqabe. + Umthandazo wami ubuyoqhubeka ngisho nalapho ebhekene nezinhlekelele.   Nakuba abahluleli babo bephonswa phansi eweni,Abantu bayowezwa amazwi ami ngoba amnandi.   Njengalapho umuntu elima, eqhekeza umhlabathi,Amathambo ethu asakazeke kanjalo emlonyeni weThuna.*   Kodwa amehlo ami abheke kuwe, O Jehova Nkosi EnguMbusi. + Ngiphephele kuwe. Ungakususi ukuphila kwami.   Ngivikele ekubanjweni yisicupho abangibekele sona,Ezingibeni zabenzi bokubi. 10  Ababi bayowela emanethini abo kanyekanye +Kuyilapho mina ngidlula ngokuphepha.

Imibhalo yaphansi

Noma, “weShiyoli,” okuwukuthi, ithuna elivamile lesintu. Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama.