AmaHubo 140:1-13

  • UJehova unguMsindisi onamandla

    • Abantu ababi banjengezinyoka (3)

    • Abantu abanobudlova bazobulawa (11)

Kumqondisi. Ihubo likaDavide. 140  O Jehova, ngikhulule kubantu ababi;Ngivikele kubantu abanobudlova, +   Labo abaceba izinto ezimbi ezinhliziyweni zabo +Ababhebhezela ingxabano usuku lonke.   Balola ulimi lwabo njengolwenyoka; +Ubuthi benyoka busezindebeni zabo. + (Sela)   O Jehova, ngivikele ezandleni zababi; +Ungiqaphe kubantu abanobudlova,Labo abaceba ukungiwisa.   Abazidlayo bangifihlela isicupho;Bendlala inethi ngezintambo eceleni kwendlela. + Bangibekela izihibe. + (Sela)   Ngithi kuJehova: “Wena unguNkulunkulu wami. O Jehova, lalela lapho ngicela usizo.” +   O Jehova Nkosi EnguMbusi, Msindisi wami onamandla,Uvikela ikhanda lami ngosuku lwempi. +   O Jehova, ungabaniki ababi lokho abakufisayo. Ungawaphumelelisi amacebo abo, ukuze bangaphakami. + (Sela)   Kwangathi amakhanda alabo abangizungezileAngambozwa ububi obuphuma ezindebeni zabo. + 10  Kwangathi amalahle avuthayo angawela phezu kwabo. + Mabaphonswe emlilweni,Emigodini ejulile, *+ bangaphinde bavuke. 11  Kwangathi umnyundeli angeyithole indawo emhlabeni. *+ Kwangathi ububi bungabajaha abantu abanobudlova bubabulale. 12  Ngiyazi ukuthi uJehova uyomvikela ophansiAmenzele ubulungisa ompofu. + 13  Ngokuqinisekile abalungile bayolibonga igama lakho;Abaqotho bayohlala phambi kobuso bakho. *+

Imibhalo yaphansi

Noma, “enamanzi.”
Noma, “ezweni.”
Noma, “phambi kwakho.”