AmaHubo 136:1-26

  • Uthando lukaJehova oluqotho luhlala kuze kube phakade

    • Amazulu nomhlaba kwenziwe ngobuchule (5, 6)

    • UFaro wafela oLwandle Olubomvu (15)

    • UNkulunkulu ukhumbula ocindezelekile (23)

    • Ukudla kwayo yonke into ephilayo (25)

136  Bongani uJehova, ngoba muhle; +Uthando lwakhe oluqotho luhlala kuze kube phakade. +   Bongani uNkulunkulu wonkulunkulu, +Ngoba uthando lwakhe oluqotho luhlala kuze kube phakade.   Bongani iNkosi yamakhosi,Ngoba uthando lwayo oluqotho luhlala kuze kube phakade.   Yena yedwa wenza izinto ezinkulu ezimangalisayo, +Ngoba uthando lwakhe oluqotho luhlala kuze kube phakade. +   Wenza amazulu ngobuchule, *+Ngoba uthando lwakhe oluqotho luhlala kuze kube phakade.   Wendlala umhlaba phezu kwamanzi, +Ngoba uthando lwakhe oluqotho luhlala kuze kube phakade.   Wenza izinkanyiso ezinkulu, +Ngoba uthando lwakhe oluqotho luhlala kuze kube phakade,   Ilanga ukuba libuse emini, +Ngoba uthando lwakhe oluqotho luhlala kuze kube phakade,   Inyanga nezinkanyezi ukuba kubuse ebusuku, +Ngoba uthando lwakhe oluqotho luhlala kuze kube phakade. 10  Wabulala amazibulo aseGibhithe, +Ngoba uthando lwakhe oluqotho luhlala kuze kube phakade. 11  Wakhipha u-Israyeli phakathi kwalo, +Ngoba uthando lwakhe oluqotho luhlala kuze kube phakade, 12  Ngesandla esinamandla + nangengalo eyeluliwe,Ngoba uthando lwakhe oluqotho luhlala kuze kube phakade. 13  Wahlukanisa uLwandle Olubomvu phakathi, *+Ngoba uthando lwakhe oluqotho luhlala kuze kube phakade. 14  Wabangela u-Israyeli ukuba adlule phakathi kwalo, +Ngoba uthando lwakhe oluqotho luhlala kuze kube phakade. 15  Wathuntuthela uFaro nebutho lakhe lempi oLwandle Olubomvu, +Ngoba uthando lwakhe oluqotho luhlala kuze kube phakade. 16  Wahola abantu bakhe ehlane, +Ngoba uthando lwakhe oluqotho luhlala kuze kube phakade. 17  Wabulala amakhosi amakhulu, +Ngoba uthando lwakhe oluqotho luhlala kuze kube phakade. 18  Wabulala amakhosi anamandla,Ngoba uthando lwakhe oluqotho luhlala kuze kube phakade, 19  USihoni + inkosi yama-Amori,Ngoba uthando lwakhe oluqotho luhlala kuze kube phakade, 20  No-Ogi + inkosi yaseBhashani,Ngoba uthando lwakhe oluqotho luhlala kuze kube phakade. 21  Wanikela ngezwe lawo laba yifa, +Ngoba uthando lwakhe oluqotho luhlala kuze kube phakade, 22  Laba yifa lika-Israyeli inceku yakhe,Ngoba uthando lwakhe oluqotho luhlala kuze kube phakade. 23  Wasikhumbula lapho singelutho, +Ngoba uthando lwakhe oluqotho luhlala kuze kube phakade. + 24  Wayelokhu esikhulula ezitheni zethu, +Ngoba uthando lwakhe oluqotho luhlala kuze kube phakade. 25  Unika yonke into ephilayo ukudla, +Ngoba uthando lwakhe oluqotho luhlala kuze kube phakade. 26  Bongani uNkulunkulu wamazulu,Ngoba uthando lwakhe oluqotho luhlala kuze kube phakade.

Imibhalo yaphansi

Noma, “ngokuqonda.”
NgesiHebheru, “lwaba yizingxenye.”