AmaHubo 132:1-18

  • Ukukhethwa kukaDavide neZiyoni

    • “Ungamlahli ogcotshiwe wakho” (10)

    • Abapristi baseZiyoni bembathiswe insindiso (16)

INgoma Yokwenyuka. 132  O Jehova, khumbula uDavideNakho konke ukuhlupheka kwakhe; +   Indlela afunga ngayo kuJehova,Indlela enza ngayo isifungo konaMandla kaJakobe, wathi: +   “Ngeke ngingene etendeni lami, endlini yami. + Ngeke ngilale kusofa wami, embhedeni wami;   Ngeke ngiwavumele amehlo ami alale,Noma amehlo ami ukuba ozele   Ngize ngitholele uJehova indawo,Indawo yokuhlala ekahle* yonaMandla kaJakobe.” +   Bheka! Sizwile ngawo* e-Efratha; +Sawuthola ezinkalweni zehlathi. +   Masingeneni etabernakele lakhe elikhulu; *+Masikhothameni endaweni yakhe yokubeka izinyawo. *+   O Jehova, vuka, ukuze uze endaweni yakho yokuphumula, +Wena noMphongolo wamandla akho. +   Abapristi bakho mabembathe ukulunga,Abantu bakho abaqotho mabamemeze ngenjabulo. 10  Ngenxa kaDavide inceku yakho,Ungamlahli ogcotshiwe* wakho. + 11  UJehova ufungile kuDavide;Nakanjani ngeke akushintshe akusho lapho ethi: “Oyedwa enzalweni yakho,*Ngizombeka esihlalweni sakho sobukhosi. + 12  Uma amadodana akho egcina isivumelwano samiNezikhumbuzo zami engiwafundisa zona, +Namadodana awoAyohlala phakade esihlalweni sakho sobukhosi.” + 13  Ngoba uJehova ukhethe iZiyoni; +Ulithandile ukuba libe yindawo yakhe yokuhlala, + wathi: 14  “Lena yindawo yami yokuphumula yaphakade;Ngizohlala lapha, + ngoba lokhu kuyisifiso sami. 15  Ngizolibusisa ngokudla okuningi;Ngizokwanelisa abampofu abahlala khona ngesinkwa. + 16  Abapristi balo ngizobembathisa insindiso, +Nabaqotho balo bayomemeza ngenjabulo. + 17  Ngizokwenza amandla kaDavide ande* lapho. Ngihlelele ogcotshiwe wami isibani. + 18  Izitha zakhe ngizozembathisa amahloni,Kodwa umqhele osekhanda lakhe uyochuma.” +

Imibhalo yaphansi

Noma, “Itabernakele elikhulu.”
Ngokusobala kushiwo uMphongolo.
Noma, “endaweni ahlala kuyo.”
Noma, “esenabelweni sezinyawo sikaNkulunkulu.”
NgesiHebheru, “Ungabubuyiseli emuva ubuso bogcotshiwe.”
NgesiHebheru, “wesithelo sesisu sakho.”
NgesiHebheru, “uphondo lukaDavide lukhule.”