AmaHubo 1:1-6

  • Kuqhathaniswa izindlela ezimbili

    • Injabulo etholakala ngokufunda umthetho kaNkulunkulu (2)

    • Abalungile banjengesihlahla esithelayo (3)

    • Ababi banjengamakhoba apheshulwa umoya (4)

1  Uyajabula umuntu ongahambi ngeseluleko sababi,Ongami endleleni yezoni, +Ongahlali endaweni yabahleka usulu. +   Kodwa ojabula ngomthetho kaJehova, +Ufunda umthetho waKhe ngezwi eliphansi* imini nobusuku. +   Uyoba njengesihlahla esitshalwe ngasemifudlaneni yamanzi,Esithela isithelo saso ngenkathi yaso,Amaqabunga aso awabuni. Konke akwenzayo kuyophumelela. +   Ababi abanjalo;Banjengamakhoba apheshulwa umoya.   Yingakho ababi bengeke baphunyuke esijezisweni; +Nezoni ngeke zime lapho kuhlangene khona abalungile. +   Ngoba uJehova uyayazi indlela yabalungile, +Kodwa indlela yababi iyoshabalala. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “Uzindla ngomthetho waKhe.”